Kommunalt VA i Västanvik

Utbyggnaden av det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet i Västanvik är slutfört. Här kan du läsa mer om projektet och hur anslutningen till ledningsnätet går till. Välj det område som du är intresserad av i menyn här intill.

September 2023

Slutförande av arbetet i området

Entreprenören har slutfört utbyggnadsarbetet och i slutet av augusti genomfördes slutbesiktningen av vatten- och avloppsledningsnätet samt av de fyra pumpstationerna. Besiktningen fick godkänt resultat och samtliga vattenprover är också godkända.

Överlämningen av förbindelsepunkterna i området kommer att påbörjas under september och beräknas pågå till och med december. Överlämningarna kommer att börja med fastigheterna i etapp 1, för att sedan fortsätta med etapp 2, etapp 3 och till sist etapp 4.

Anläggningsavgift

Vid överlämningen av förbindelsepunkten till dig som fastighetsägare, kommer du att få en förbindelsepunktskarta som visar din förbindelsepunkts exakta placering. När förbindelsepunkten är upprättad och meddelad kommer du också att få din faktura för anläggningsavgiften. Det är den engångsavgift som fastighetsägare enligt lagen om allmänna vattentjänster är skyldig att betala för sin fastighets andel i den allmänna VA-anläggningen.

Servisanmälan

Fyll i servisanmälan för anslutning i god tid, dock minst fyra veckor innan du planerar att ansluta din fastighet till det kommunala VA-ledningsnätet. Det går bra att göra servisanmälan i självservicetjänsten på NVAA:s webbplats: Självservice

Informationsbrev

Ett informationsbrev sändes ut till samtliga fastighetsägare i Västanvik verksamhetsområde under vecka 36. I det kan du läsa mer om anläggningsavgiften och vad du behöver tänka på inför din anslutning. Detta brev och tidigare utsända informationsbrev finns att läsa i sin helhet via denna länk: Västanvik – bakgrund och information

Typ av spillvattenservis

Om du som fastighetsägare funderar över om du kan nyttja naturligt självfall på din fastighet eller om du i stället behöver en LTA-pump (LTA = lätt trycksatt avlopp) så finns en komplett lista över fastigheterna i området där detta framgår. Klicka på denna länk för att hitta dokumentet ”Spillvattenservis – LTA eller självfall”: Västanvik – bakgrund och information

 

 

Senast ändrad: 18 september 2023