Kommunalt VA i Västanvik

Nu pågår utbyggnaden av det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet i Västanvik på Rådmansö. Här kan du läsa mer om projektet, gällande tidplan och aktuella händelser. Välj det område som du är intresserad av i menyn här intill.

April 2023

Typ av spillvattenservis

Om du som fastighetsägare funderar över om du kan nyttja naturligt självfall på din fastighet eller om du i stället behöver en LTA-pump (LTA = lätt trycksatt avlopp) så finns nu en komplett lista över fastigheterna i området där detta framgår. Klicka på länken nedan för att hitta dokumentet ”Spillvattenservis – LTA eller självfall” under rubriken ”Mer information”: Västanvik – bakgrund och information

Lägesrapport och ny omledningsväg

Längst ned på denna sida under rubriken ”Aktuellt” hittar du de senaste nyheterna för VA-projektet i Västanvik – bland annat en lägesrapport om framskridandet i projektet och information om den omledningsväg som skall byggas inom kort.

Informationsbrev och överlämning av förbindelsepunkter

I februari sändes det ut ett informationsbrev till fastighetsägarna i Västanvik. Brevet innehåller information om anslutningen till kommunalt vatten och avlopp samt om överlämningen av förbindelsepunkterna till fastighetsägarna. Du kan ta del av brevet via denna länk: Västanvik – bakgrund och information

Preliminärt är det planerat att överlämningen av förbindelsepunkterna kommer att ske områdesvis, under andra halvan av 2023. Mer detaljerad information om vilka fastigheter som kommer att kunna anslutas vid vilken tidpunkt kommer att komma under våren.

 

Senast ändrad: 16 maj 2023