Kommunalt VA i Västanvik

Utbyggnaden av det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet i Västanvik är slutförd. Här kan du läsa mer om projektet och hur anslutningen till ledningsnätet går till. Välj det område som du är intresserad av i menyn här intill.

Beställning av LTA-station

För fastighetsägare som behöver en LTA-station så ser planeringen ut så här:

Då du beställer leverans av LTA-stationen senast söndag, så kan leveransen ske närmast, följande torsdag. Du kan naturligtvis önska leverans längre fram. Leverans sker endast på torsdagar och leverantören kontaktar dig på tisdagen i veckan för leverans, för att bekräfta utkörningen.

September 2023

Servisanmälan

Fyll i servisanmälan för anslutning i god tid, dock minst fyra veckor innan du planerar att ansluta din fastighet till det kommunala VA-ledningsnätet. Det går bra att göra servisanmälan i självservicetjänsten på NVAA:s webbplats: Självservice

Informationsbrev

Ett informationsbrev sändes ut till samtliga fastighetsägare i Västanvik verksamhetsområde i september, 2023. I det kan du läsa mer om vad du behöver tänka på inför din anslutning. Detta brev och tidigare utsända informationsbrev finns att läsa i sin helhet via denna länk: Västanvik – bakgrund och information

 

 

Senast ändrad: 12 februari 2024