Vattencentrum

Planerar du att anlägga nytt avlopp, åtgärda befintlig anläggning eller har frågor om vatten från egen brunn? Vi på Vattencentrum erbjuder oberoende och kostnadsfri VA-rådgivning och visar upp olika lösningar inom enskilt vatten och avlopp.
Bild på Vattencentrums

Vattencentrum startade år 2015 som en avdelning under Campus Roslagen AB. Sedan 1 maj 2024 är vi en del av Norrtälje Vatten och Avfall. Målet med vår verksamhet är att sammanställa, utveckla och sprida kunskap samt stödja forskning och innovation om vatten. Vi ska även hjälpa till att lösa vattenutmaningar i kommunen. Vi erbjuder kunskapsutveckling, medverkar i projekt och ger oberoende och kostnadsfri vatten- och avloppsrådgivning till privatpersoner. Information om vår VA-rådgivning, VA-utställning och våra projekt hittar du i menyn.

Vattenlördag – nästa 8 juni

Två gånger per år arrangerar vi också temadagen Vattenlördag. Då gästas vi av intressanta föreläsare, visar upp vår VA-utställning samt att du träffar våra VA-rådgivare. Läs mer om kommande Vattenlördag den 8 juni i menyn under evenemang. Välkommen!

En kunskapsintensiv projektorganisation

Vattencentrum är en kunskapsintensiv projektorganisation som driver och medverkar i olika lokala-, regionala-, nationella-, och internationella projekt inom vattenområdet. Samarbete sker vanligtvis med Norrtälje kommun, andra kommuner, kommunala bolag, stiftelser, universitet och högskolor i Sverige och utomlands. Vi samarbetar även med andra konsortium och företag.

Senast ändrad: 24 maj 2024