Miljöbåten för farligt avfall – turlista för 2024

Vår miljöbåt för farligt avfall besöker sommartid vissa öar utan bro- eller bilfärjeförbindelse. Då kan du som privatperson passa på att kostnadsfritt göra dig av med farligt avfall. Här hittar du turlistan för sommaren 2024.
brygga där det hänger nät

Vad som får lämnas på miljöbåten

Vilket avfall som klassas som farligt avfall och kan lämnas på miljöbåten och vad som inte får lämnas finns på länken nedan. Du känner väl till att du även kan lämna matfett och matoljor på miljöbåten!

Farligt avfall från företag

Är du företagare får du inte lämna farligt avfall på miljöbåten utan behöver själv ta kontakt med auktoriserat företag som tar hand om den typen av avfall.

Turlista sommaren 2024

Miljöbåten lägger till vid ångbåtsbryggan om inget annat anges nedan. Tiderna som anges är cirkatider beroende på väder. När turlistan för 2025 är bestämd kommer du att hitta den här på sidan.

  • Arholma (bryggan vid affären): 15 juni klockan 10 – 12.
  • Tyvö: 15 juni klockan 13 – 15.
  • Gräskö: 16 juni klockan 10 – 12.
  • Tjockö: 16 juni klockan 13 – 15.
  • Svartlöga: 6 juli klockan 10 – 12.
  • Rödlöga: 6 juli klockan 13 – 15.
  • Marö N/Ö Stora hamnen (båtsviken): 7 juli klockan 10 – 12.

Besökta öar sommaren 2023

De öar som besöks varierar vartannat år. Nedan öar besökte Miljöbåten sommaren 2023.
Fårgångsö, Hemmarö (Söderäng), Löparö, Norrmansö (Södra viken), Norröra, Stomnarö, Sundholmen (Södra bryggan) och Söderöra.

Senast ändrad: 22 juli 2024