Miljöbåten för farligt avfall – turlista för 2023

Vår miljöbåt för farligt avfall besöker sommartid vissa öar utan bro- eller bilfärjeförbindelse. Då kan du som privatperson passa på att kostnadsfritt göra dig av med farligt avfall. Här hittar du turlistan för sommaren 2023.

Vad som får lämnas på miljöbåten

Vilket avfall som klassas som farligt avfall och kan lämnas på miljöbåten och vad som inte får lämnas finns på länken nedan. Du känner väl till att du även kan lämna matfett/oljor på miljöbåten!

Vad som får och inte får lämnas på miljöbåten

Farligt avfall från företag

Är du företagare får du inte lämna farligt avfall på miljöbåten utan behöver själv ta kontakt med auktoriserat företag som tar hand om den typen av avfall.

Turlista sommaren 2024

Så snart turlistan för sommaren 2024 är fastställd kommer den att läggas ut här på sidan.

Turlista sommaren 2023

Miljöbåten lägger till vid ångbåtsbryggan om inget annat anges nedan. Tiderna som anges är cirkatider beroende på väder.

  • Fårgångsö: 18 juni klockan 10 – 12.
  • Hemmarö (Söderäng): 17 juni klockan 13 – 15.
  • Löparö: 17 juni klockan 10 – 12.
  • Norrmansö (södra viken): 18 juni klockan 13 – 15.
  • Norröra: 2 juli klockan 13 – 15.
  • Stomnarö: 1 juli klockan 13 – 15.
  • Sundholmen (södra bryggan): 1 juli klockan 10 – 12.
  • Söderöra: 2 juli klockan 10 – 12.

Besökta öar sommaren 2022

De öar som besöks varierar vartannat år. Nedan öar besökte Miljöbåten sommaren 2022.
Arholma, Gräskö, Marö, Rödlöga, Svartlöga, Tjockö och Tyvö.

Senast ändrad: 27 september 2023