Miljöbåten för farligt avfall

Vår miljöbåt för farligt avfall besöker sommartid vissa öar utan bro- eller bilfärjeförbindelse. Då kan du som privatperson passa på att kostnadsfritt göra dig av med farligt avfall. Här hittar du turlistan för sommaren 2022.

Vad som får lämnas på miljöbåten

Vilket avfall som klassas som farligt avfall och kan lämnas på miljöbåten och vad som inte får lämnas, finns på länken nedan. Du känner väl till att du även kan lämna matfett/oljor på miljöbåten!

Vad som får och inte får lämnas på miljöbåten

Farligt avfall från företag

Är du företagare får du inte lämna farligt avfall på miljöbåten utan behöver själv ta kontakt med auktoriserat företag som tar hand om den typen av avfall.

Turlista för sommaren 2022

Miljöbåten lägger till vid ångbåtsbryggan om inget annat anges nedan. Tiderna som anges är cirkatider beroende på väder.

  • Arholma (bryggan vid affären): 9 juli klockan 10-12.
  • Gräskö: 10 juli klockan 10-12.
  • Marö N/Ö Stora hamnen (båthavsviken): 24 juli klockan 10-12.
  • Rödlöga: 23 juli klockan 13-15.
  • Svartlöga: 23 juli klockan 10-12.
  • Tjockö: 10 juli klockan 13-15.
  • Tyvö: 9 juli klockan 13-15.

Besökta öar 2021

De öar som besöks varierar vartannat år. Nedan öar besökte vi sommaren 2021.
Löparö, Hemmarö (Söderäng), Fårgångsö, Norrmansö (södra viken), Sundholmen (södra bryggan), Stomnarö, Söderöra och Norröra.

Senast ändrad: 08 juli 2022