Bevattningsförbud

Det kommunala dricksvattnet ska i första hand användas till mat, dryck och hygien. Om grundvattennivån sjunker till kritiskt låga nivåer eller om förbrukningen är så hög att vattenverken inte hinner rena vattnet, kan vi behöva införa bevattningsförbud. Det gör vi för att vattnet ska räcka till vattenkritiska verksamheter som till exempel sjukhus, förskolor, äldreboenden samt vardagslivet hemma.

Om bevattningsförbud råder i ditt område kommer du att få information om det. Vi använder flera informationskanaler, bland annat den här webbplatsens och SMS. Genom att följa reglerna gällande bevattningsförbud hjälper du till med att trygga vattenförsörjningen i kommunen.

Regler gällande kommunalt vatten vid bevattningsförbud

  • Bevattna inte gräsmattor, trädgårdar eller större planteringar med vattenslang, sprinklersystem eller vattenspridare. Sparsam bevattning med vattenkanna och vattning med regnvatten är tillåten.
  • Fyll inte upp eller byta ut vattnet din pool. Det gäller även uppblåsbara pooler, badtunnor och spa-bad. En mindre plaskpool är tillåten att fylla upp.
  • Tvätta inte bilen annat än på bilvårdsanläggningar.
  • Använd inte högtryckstvätt eller vattenslang för rengöring av fasader, altaner och liknande.
  • Bevattna inte fotbollsplaner, tennisplaner, parkytor eller liknande.

Norrtälje Vatten och Avfal har rätt att begränsa vattenleveransen med stöd av § 5 ABVA (allmänna bestämmelser för användande av Norrtälje kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning). Vid begränsad vattentillgång är fastighetsägare skyldig att reducera sin vattenanförbrukning enligt kommunens anvisningar.

Du hittar allmänna bestämmelserna ABVA här

Om du bryter mot bevattningsförbudet har Norrtälje Vatten och Avfall rätt att stänga av ditt kommunala vatten med stöd av Lagen om allmänna vattentjänster (43 § LAV). Norrtälje Vatten och Avfall ska meddela dig innan det sker, så att du inom skälig tid får möjlighet att hålla dig till reglerna. Fortsätter du trots det att slösa med vattnet löper du risk att ditt vatten stängs av för att säkra övriga vattenabonnters tillgång till vatten.

Du hittar 43 § i Lagen om allmänna vattentjänster här

Vid frågor kontaktar du oss.

Du hittar våra kontaktuppgifter här

Senast ändrad: 05 december 2022