Sophämtning

Under sidorna om sophämtning hittar du snabbt när vi hämtar ditt avfall, valbara abonnemang, avgifter, vad du behöver tänka på inför hämtning samt annan relevant information kring avfallshämtning.
Flicka som lämnar en matavfallspåse i kärlet

Se när ditt avfall hämtas

Du kan snabbt se när ditt avfall hämtas på sidan Dina hämtningar och tömningar

Vi ansvarar för din avfallshämtning

Det är vi på Norrtälje Vatten och Avfall som ansvarar för insamling av restavfall (sopor) och matavfall i kommunen. På fastlandet är det vår entreprenör Nordisk Återvinning Service AB som hämtar avfallet och i skärgården hämtar Stridsholmens AB. Restavfallet transporteras till Vattenfalls kraftvärmeverk för förbränning och produktion av fjärrvärme. Matavfallet blir till biogas och biogödsel i en biogasanläggning i Uppsala.

Vi tar tryggt och säkert hand om avfallet

Alla fastigheter behöver ha ett abonnemang för avfallshämtning. Du får inte förflytta avfallet mellan fastigheter eller kommungränser, elda upp avfallet eller lämna det på annan plats än den avsedda för fastigheten. Vi tar tryggt och säkert hand om avfallet för att få ut mesta möjliga nytta av det och för att undvika spridning av farliga ämnen och smitta.

För mer information kring avfallshämtning

I menyn hittar du mer information som kan vara bra att känna till kring din avfallshämtning.

Senast ändrad: 31 maj 2022