Sophämtning

Under sidorna om sophämtning hittar du när vi hämtar ditt avfall, valbara abonnemang, avgifter, vad du behöver tänka på inför hämtning samt annan relevant information kring avfallshämtning.
Flicka som lämnar en matavfallspåse i kärlet

Se när vi hämtar ditt avfall

När din nästa hämtning sker ser du snabbt genom att skriva in din adress på Självservice. Om du där loggar in på Dina sidor kan du dessutom ladda ner ditt hämtschema, beställa extra hämtning, se dina fakturor med mera.

Vi ansvarar för din avfallshämtning

Det är vi på Norrtälje Vatten och Avfall som ansvarar för insamling av restavfall (sopor) och matavfall i kommunen. På fastlandet är det vår entreprenör Nordisk Återvinning Service AB som hämtar avfallet och i skärgården hämtar Stridsholmens AB. Restavfallet transporteras till Vattenfalls kraftvärmeverk för förbränning och produktion av fjärrvärme. Matavfallet blir till biogas och biogödsel i en biogasanläggning i Uppsala.

Vi tar tryggt och säkert hand om avfallet

Alla fastigheter behöver ha ett abonnemang för avfallshämtning. Du får inte förflytta avfallet mellan fastigheter eller kommungränser, elda upp avfallet eller lämna det på annan plats än den avsedda för fastigheten. Vi tar tryggt och säkert hand om avfallet för att få ut mesta möjliga nytta av det och för att undvika spridning av farliga ämnen och smitta.

För mer information kring avfallshämtning

I menyn hittar du mer information som kan vara bra att känna till kring din avfallshämtning.

Senast ändrad: 02 januari 2024