En kvinna står i ett rum där det finns saker som sorteras för återbruk och återvinning.

Avfall och återvinning

Här kan du läsa om våra tjänster, abonnemang och avgifter. Du hittar även information om återbruk, återvinning och olika typer av avfall.
Avfall och återvinning

Sophämtning

Vi tömmer tiotusentals kärl med restavfall och matavfall varje vecka. Här finns information om allt från avgifter till tips.

Sophämtning
Avfall och återvinning

Matavfall

Matavfall används till att producera biogas och biogödsel. Här finns tips för lyckad matavfallssortering och mer information.

Matavfall
En chaufför som förbereder en slamtömning.
Avfall och återvinning

Slamtömning

Tips inför tömning, avgifter kring tömning, beställning av extratjänster och annan information om slamtömning.

Slamtömning
Tomma staplade latrintunnor i förgrunden och en båt i bakgrunden.
Avfall och återvinning

Latrinhämtning

Tips inför hämtning, information om våra olika abonnemang och beställning av extratjänster.

Latrinhämtning
Händerna på en kock som steker i en panna.
Avfall och återvinning
Vatten och avlopp

Fettavskiljare

Alla verksamheter som hanterar livsmedel ska ha en fettavskiljare installerad och den ska tömmas av oss. Mer information hittar du här.

Fettavskiljare
Avfall och återvinning

Grovavfall

Det finns flera sätt att ta hand om grovavfall, elavfall och vitvaror. Här kan du läsa mer om våra tjänster.

Grovavfall, elavfall och vitvaror
Batterier
Avfall och återvinning

Farligt avfall

För att skydda människor, djur och natur är det viktigt att lämna in farligt avfall på en miljöstation. Här beskrivs farligt avfall.

Farligt avfall
Avfall och återvinning

Återvinning och återbruk

Det bästa avfallet är det som aldrig uppstår. Det du har tänkt att slänga kan ibland återanvändas eller återvinnas.

Tips på återvinning och återbruk

Självservice

Utför dina ärenden när det passar dig.

I vår självserviceportal hittar du e-tjänster, blanketter och information om dina fakturor och abonnemang.

Till Självservice