En kvinna står i ett rum där det finns saker som sorteras för återbruk och återvinning.

Avfall och återvinning

Här kan du läsa om våra tjänster, abonnemang och avgifter. Du hittar även information om återbruk, återvinning och olika typer av avfall.
Diverse förpackningsmaterial

Nya regler för förpackningsinsamlingen från 2024

Regeringen har beslutat att kommunerna får ansvara för insamlingen av hushållens
förpackningsavfall från 2024.

Läs mer om förändringarna
Avfall och återvinning

Sophämtning

Vi tömmer tiotusentals kärl med restavfall och matavfall varje vecka. Här finns information om allt från avgifter till tips.

Sophämtning
Avfall och återvinning

Matavfall

Matavfall används till att producera biogas och biogödsel. Här finns tips för lyckad matavfallssortering och mer information.

Matavfall
En chaufför som förbereder en slamtömning.
Avfall och återvinning

Slamtömning

Tips inför tömning, avgifter kring tömning, beställning av extratjänster och annan information om slamtömning.

Slamtömning
Avfall och återvinning

Återvinning och återbruk

Det bästa avfallet är det som aldrig uppstår. Det du har tänkt att slänga kan ibland återanvändas eller återvinnas.

Tips på återvinning och återbruk

Självservice

Utför dina ärenden när det passar dig.

I vår självserviceportal hittar du e-tjänster, blanketter och information om dina fakturor och abonnemang.

Till Självservice