Återvinningscentraler

Dagens öppettider, 19 april 2024
Görla återvinningscentral
Häverö återvinningscentral
Salmunge återvinningscentral
Alla öppettider och mer information
Symboler för olika avfall
Avfall och återvinning

Sorteringsguide

Är du osäker på hur något ska sorteras – ta gärna hjälp av sorteringsguiden som vi har i samarbete med sopor.nu

Läs mer här
Diverse förpackningsmaterial
Avfall och återvinning

Nya regler för förpackningsinsamlingen från 2024

Från 1 januari 2024 tar kommunerna över ansvaret för insamling av hushållens förpackningsavfall.

Läs mer om förändringarna
Avfall och återvinning

Sophämtning

Vi tömmer tiotusentals kärl med restavfall och matavfall varje vecka. Här finns information om allt från avgifter till tips.

Sophämtning
En chaufför som förbereder en slamtömning.
Avfall och återvinning

Slamtömning

Tips inför tömning, avgifter kring tömning, beställning av extratjänster och annan information om slamtömning.

Slamtömning
Avfall och återvinning

Återvinning och återbruk

Det bästa avfallet är det som aldrig uppstår. Det du har tänkt att slänga kan ibland återanvändas eller återvinnas.

Tips på återvinning och återbruk
Om oss

Taxor och styrdokument

Ägardirektiv, taxor, planer och andra dokument som styr vår verksamhet.

Taxor och styrdokument
Vatten och avlopp

Utbyggnad av kommunalt VA

Läs mer om våra pågående projekt, bland annat om utbyggnaden av det kommunala VA-ledningsnätet i Åkerö.

Projekt och VA-plan

Självservice

Utför dina ärenden när det passar dig.

I vår självserviceportal hittar du e-tjänster, blanketter och information om dina fakturor och abonnemang.

Till Självservice