Återvinningscentraler

Dagens öppettider, 01 juni 2023
Görla återvinningscentral
Häverö återvinningscentral
Salmunge återvinningscentral
Alla öppettider och mer information
Avfall och återvinning

Sophämtning

Vi tömmer tiotusentals kärl med restavfall och matavfall varje vecka. Här finns information om allt från avgifter till tips.

Sophämtning
En chaufför som förbereder en slamtömning.
Avfall och återvinning

Slamtömning

Tips inför tömning, avgifter kring tömning, beställning av extratjänster och annan information om slamtömning.

Slamtömning
Avfall och återvinning

Återvinning och återbruk

Det bästa avfallet är det som aldrig uppstår. Det du har tänkt att slänga kan ibland återanvändas eller återvinnas.

Tips på återvinning och återbruk
Bilder på avfallstaxa och VA-taxa

Taxor och styrdokument

Ägardirektiv, taxor, planer och andra dokument som styr vår verksamhet.

Taxor och styrdokument
Broschyrer om Norrtälje Vatten och Avfall.

Det här är Norrtälje Vatten och Avfall

Läs en digital broschyr som sammanfattar vår verksamhet. Kontakta oss om du vill ha broschyren i tryckt format utan kostnad.

Läs broschyren
Vatten och avlopp

Utbyggnad av kommunalt VA

Läs mer om våra pågående projekt, bland annat utbyggnad i Västanvik, Västernäs, Östernäs och Uppnäs.

Projekt och VA-plan

Självservice

Utför dina ärenden när det passar dig.

I vår självserviceportal hittar du e-tjänster, blanketter och information om dina fakturor och abonnemang.

Till Självservice