Till dig som är entreprenör

Norrtälje Vatten och Avfall AB bjuder in företag att ansöka om att bli auktoriserade för fastighetsnära insamling av förpackningsavfall från flerbostadshus i Norrtälje kommun.

Kommuner har från och med 1 januari 2024 ansvar för att samla in förpackningsavfall från flerbostadshus. Senast 1 januari 2027 ska kommunerna även ha infört fastighetsnära insamling av förpackningsavfall från småhus.

Genom så kallade auktorisationsavtal kan företag nu bli godkända för att samla in och transportera förpackningsavfall från flerbostadshus i Norrtälje kommun på uppdrag av Norrtälje Vatten och Avfall (NVAA). Du som företagare är därmed välkommen att ansöka om att auktorisera dig. Det är inte tillåtet för företag att samla in förpackningsavfall i Norrtälje kommun utan att ha tecknat avtal med NVAA.

Beskrivning av auktorisationen

Auktorisationen innebär att företaget får samla in och transportera förpackningsavfall från flerbostadshus för avlämnande på anvisad plats inom Norrtälje kommun på uppdrag av NVAA. Följande krav gäller:

  • NVAA lämnar inte ut något kundregister, det företag som utför insamlingen får själv sälja sin tjänst.
  • Kunden tecknar avtal direkt med företaget.
  • Beställning av insamlingstjänsten och övrig kundkontakt sker direkt mellan företaget och kunden.
  • Flera företag kan vara auktoriserade för att utföra tjänsten och kunden kan välja fritt mellan dessa.
  • Inga mängder eller uppdrag kan garanteras från NVAA.

Auktorisationen regleras genom att NVAA och auktoriserad entreprenör ingår skriftliga avtal. Den auktoriserade entreprenören ska följa NVAA:s miljökrav och de avtalsvillkor som ställts. Insamlarna tar över verksamhetsansvaret från NVAA.

Ansökans form och innehåll

Vi använder upphandlingsverktyget E-avrop, där du som entreprenör kan ansluta dig utan kostnad och ladda ner förfrågningsunderlag. Där hittar du både pågående och planerade upphandlingar samt även denna auktorisation.

Auktorisationens referensnummer (diarienummer) är: NVAA 2023-301.

E-avrop – Norrtälje Vatten och Avfall AB

Senast ändrad: 07 december 2023