Avgifter kring tömning av fettavskiljare

Här finns avgifter kring tömning av fettavskiljare, information om tömningsfrekvenser och hur du beställer extra tömning och vad det kostar.

Tömningsfrekvens

En fettavskiljare ska tömmas minst fyra gånger per år för verksamhet med fastlandstömning och minst en gång per år för verksamhet med skärgårdstömning. Vi kan dock ställa krav på fler tömningar per år, läs mer på länken.

Här kan du läsa mer om tömning och tömningsfrekvens

Fastlandstömning

I avgiften ingår tömning och återfyllning av vatten (där det är möjligt). Avgifterna avser per tömning och anläggning med max 30 meter slangdragning. Se även eventuellt tillkommande avgifter nedan.

Avgift för volym 0 – 2,49 kubikmeter

 • Ordinarie tömning: 1 800 kronor.
 • Extra tömning inom 5 helgfria vardagar: 2 670 kronor. Läs om extra tömning nedan.
 • Jourtömning inom 6 timmar: 3 960 kronor. Läs om jourtömning nedan.

Avgift för volym 2,5 – 4,49 kubikmeter

 • Ordinarie tömning: 2 540 kronor.
 • Extra tömning inom 5 helgfria vardagar: 3 410 kronor. Läs om extra tömning nedan.
 • Jourtömning inom 6 timmar: 4 700 kronor. Läs om jourtömning nedan.

Avgift för volym 4,5 – 10 kubikmeter

 • Ordinarie tömning: 3 840 kronor.
 • Extra tömning inom 5 helgfria vardagar: 4 710 kronor. Läs om extra tömning nedan.
 • Jourtömning inom 6 timmar: 6 000 kronor. Läs om jourtömning nedan.

Eventuellt tillkommande avgifter

 • Bomkörning: 1 050 kronor.
 • Extra slangdragning utöver 30 meter:
  – 30-40 meter: 300 kronor.
  – 40-50 meter: 690 kronor.
  – 50 meter och mer: 690 kronor + 500 kronor per påbörjad 10-meterslängd utöver 50 meter.

Extra tömning och jourtömning vid fastlandstömning

Extra tömning inom 5 helgfria vardagar

För avgift se ovan.
Din beställning gör du enklast genom att logga in på Dina sidor.
Du kan även beställa via Kundservice.

Jourtömning inom 6 timmar

För avgift se ovan.
För beställning hör du av dig till Kundservice.

Tänk på!

Om du beställer extra tömning eller jourtömning och din ordinarie tömning är planerad att utföras inom snar framtid, behöver du meddela vår kundservice i samband med beställningen om du vill avboka den ordinarie tömningen på grund av extratömningen. I annat fall utförs den som planerat. När din ordinarie tömning utförs får du snabbt fram via Självservice.

Skärgårdstömning

Avgifterna avser per tömning och anläggning där 30 meter slangdragning ingår i avgiften. Se även eventuellt tillkommande avgifter nedan.

Avgift för volym 0 – 3 kubikmeter

 • Ordinarie tömning: 8 820 kronor.
 • Extra tömning inom 14 helgfria vardagar: 12 610 kronor. Läs om extra tömning nedan.
 • Extra tömning inom 6 helgfria vardagar: 16 770 kronor. Läs om extra tömning nedan.

Avgift för volym 3 – 15 kubikmeter

 • Ordinarie tömning: 10 580 kronor.
 • Extra tömning inom 14 helgfria vardagar: 12 610 kronor. Läs om extra tömning nedan.
 • Extra tömning inom 6 helgfria vardagar: 16 770 kronor. Läs om extra tömning nedan.

Eventuellt tillkommande avgifter

 • Bomkörning: 3 530 kronor.
 • Extra slangdragning utöver 30 meter:
  – 30-40 meter: 300 kronor.
  – 40-50 meter: 690 kronor.
  – 50 meter och mer: 690 kronor + 500 kronor per påbörjad 10-meterslängd utöver 50 meter.

Extra tömning vid skärgårdstömning

För avgift se ovan.
För beställning av extra tömning inom 6 eller 14 helgfria vardagar hör du av dig till Kundservice.

Tänk på!

Om du beställer extra tömning och din ordinarie tömning är planerad att utföras inom snar framtid, behöver du meddela vår kundservice i samband med beställningen om du vill avboka den ordinarie tömningen på grund av extratömningen. I annat fall utförs den som planerat. När din ordinarie tömning utförs får du snabbt fram via Självservice.

Senast ändrad: 19 juni 2023