Avgifter kring tömning av fettavskiljare

Här finns avgifter kring tömning av fettavskiljare, information om tömningsfrekvenser och hur du beställer extra tömning och vad det kostar.

Tömningsfrekvens

En fettavskiljare ska tömmas minst fyra gånger per år för verksamhet med fastlandstömning och minst en gång per år för verksamhet med skärgårdstömning. Vi kan dock ställa krav på fler tömningar per år, läs mer på länken.

Här kan du läsa mer om tömning och tömningsfrekvens

Fastlandstömning

I avgiften ingår tömning och återfyllning av vatten (där det är möjligt). Avgifterna avser per tömning och anläggning med max 30 meter slangdragning. Se även eventuellt tillkommande avgifter nedan.

Avgift för volym 0 – 2,49 kubikmeter

 • Ordinarie tömning: 1 930 kronor.
 • Extra tömning inom 5 helgfria vardagar: 2 860 kronor. Läs om extra tömning nedan.
 • Jourtömning inom 6 timmar: 4 240 kronor. Läs om jourtömning nedan.

Avgift för volym 2,5 – 4,49 kubikmeter

 • Ordinarie tömning: 2 720 kronor.
 • Extra tömning inom 5 helgfria vardagar: 3 650 kronor. Läs om extra tömning nedan.
 • Jourtömning inom 6 timmar: 5 030 kronor. Läs om jourtömning nedan.

Avgift för volym 4,5 – 10 kubikmeter

 • Ordinarie tömning: 4 120 kronor.
 • Extra tömning inom 5 helgfria vardagar: 5 050 kronor. Läs om extra tömning nedan.
 • Jourtömning inom 6 timmar: 6 430 kronor. Läs om jourtömning nedan.

Eventuellt tillkommande avgifter

 • Bomkörning: 1 120 kronor.
 • Extra slangdragning utöver 30 meter:
  – 30-40 meter: 320 kronor.
  – 40-50 meter: 740 kronor.
  – 50 meter och mer: 740 kronor + 600 kronor per påbörjad 10-meterslängd utöver 50 meter.

Extra tömning och jourtömning vid fastlandstömning

Extra tömning inom 5 helgfria vardagar

För avgift se ovan.
Din beställning gör du enklast genom att logga in på Dina sidor.

Jourtömning inom 6 timmar

För avgift se ovan.
För beställning hör du av dig till Kundservice.

Tänk på!

Om du beställer extra tömning eller jourtömning och din ordinarie tömning är planerad att utföras inom snar framtid, behöver du meddela vår kundservice i samband med beställningen om du vill avboka den ordinarie tömningen på grund av extratömningen. I annat fall utförs den som planerat. När din kommande ordinarie tömning utförs får du snabbt fram genom att skriva in adressen på Självservice.

Skärgårdstömning

Avgifterna avser per tömning och anläggning där 30 meter slangdragning ingår i avgiften. Se även eventuellt tillkommande avgifter nedan.

Avgift för volym 0 – 3 kubikmeter

 • Ordinarie tömning: 9 460 kronor.
 • Extra tömning inom 14 helgfria vardagar: 13 490 kronor. Läs om extra tömning nedan.
 • Extra tömning inom 6 helgfria vardagar: 17 940 kronor. Läs om extra tömning nedan.

Avgift för volym 3 – 15 kubikmeter

 • Ordinarie tömning: 11 350 kronor.
 • Extra tömning inom 14 helgfria vardagar: 13 490 kronor. Läs om extra tömning nedan.
 • Extra tömning inom 6 helgfria vardagar: 17 940 kronor. Läs om extra tömning nedan.

Eventuellt tillkommande avgifter

 • Bomkörning: 3 780 kronor.
 • Extra slangdragning utöver 30 meter:
  – 30-40 meter: 320 kronor.
  – 40-50 meter: 740 kronor.
  – 50 meter och mer: 740 kronor + 600 kronor per påbörjad 10-meterslängd utöver 50 meter.

Extra tömning vid skärgårdstömning

För avgift se ovan.
För beställning av extra tömning inom 6 eller 14 helgfria vardagar hör du av dig till Kundservice.

Tänk på!

Om du beställer extra tömning eller jourtömning och din ordinarie tömning är planerad att utföras inom snar framtid, behöver du meddela vår kundservice i samband med beställningen om du vill avboka den ordinarie tömningen på grund av extratömningen. I annat fall utförs den som planerat. När din kommande ordinarie tömning utförs får du snabbt fram genom att skriva in adressen på Självservice.

Senast ändrad: 03 januari 2024