Avgifter kring tömning av fettavskiljare

Här finns avgifter kring tömning av fettavskiljare, hur du beställer extra tömning/jourtömning samt anmäler för att få en påminnelse via SMS/e-post före tömning.

Tömningsintervall och påminnelse före tömning

Fettavskiljare ska enligt Norrtälje kommuns avfallsföreskrifter tömmas minst fyra gånger per år eller fler om det krävs för att avskiljaren ska upprätthålla sin funktion. Önskar du ändra ditt nuvarande tömningsintervall hör du bara av dig till vår Kundservice.

Fastlandstömning

Avgifterna avser per tömning och anläggning där 30 meter slangdragning ingår i avgiften. Se även eventuellt tillkommande avgifter nedan.

Avgift för volym 0 – 2,49 kubikmeter

 • Ordinarie tömning: 1 240 kronor.
 • Extra tömning inom 5 helgfria vardagar: 2 090 kronor. Läs om extra tömning nedan.
 • Jourtömning inom 6 timmar: 3 360 kronor. Läs om jourtömning nedan.

Avgift för volym 2,5 – 4,49 kubikmeter

 • Ordinarie tömning: 1 750 kronor.
 • Extra tömning inom 5 helgfria vardagar: 2 600 kronor. Läs om extra tömning nedan.
 • Jourtömning inom 6 timmar: 3 870 kronor. Läs om jourtömning nedan.

Avgift för volym 4,5 – 10 kubikmeter

 • Ordinarie tömning: 2 650 kronor.
 • Extra tömning inom 5 helgfria vardagar: 3 500 kronor. Läs om extra tömning nedan.
 • Jourtömning inom 6 timmar: 4 770 kronor. Läs om jourtömning nedan.

Eventuellt tillkommande avgifter

 • Bomkörning: 1 030 kronor.
 • Rengöring/spolning och återfyllning: 4 900 kronor.
 • Extra slangdragning utöver 30 meter:
  – 30-40 meter: 290 kronor.
  – 40-50 meter: 670 kronor.
  – 50 meter och mer: 670 kronor + 490 kronor per påbörjad 10-meterslängd utöver 50 meter.

Extra tömning och jourtömning vid fastlandstömning

 • Beställning av extra tömning inom 5 helgfria vardagar gör du enklast via Självservice.
 • För beställning av jourtömning inom 6 timmar behöver du höra av dig till Kundservice.

Tänk på!

Om du beställer en extra tömning eller jourtömning och din ordinarie tömning är planerad inom snar framtid, behöver du meddela kundservice om du vill avboka den på grund av extratömningen. I annat fall utförs den som planerat.

När din nästa ordinarie tömning är planerad ser du på sidan Dina hämtningar och tömningar.

Skärgårdstömning

Avgifterna avser per tömning och anläggning där 30 meter slangdragning ingår i avgiften. Se även eventuellt tillkommande avgifter nedan.

Avgift för volym 0 – 3 kubikmeter

 • Ordinarie tömning: 6 080 kronor.
 • Extra tömning inom 14 helgfria vardagar: 12 360 kronor. Läs om extra tömning nedan.
 • Extra tömning inom 6 helgfria vardagar: 16 440 kronor. Läs om extra tömning nedan.

Avgift för volym 3 – 15 kubikmeter

 • Ordinarie tömning: 7 290 kronor.
 • Extra tömning inom 14 helgfria vardagar: 12 360 kronor. Läs om extra tömning nedan.
 • Extra tömning inom 6 helgfria vardagar: 16 440 kronor. Läs om extra tömning nedan.

Eventuellt tillkommande avgifter

 • Bomkörning: 3 460 kronor.
 • Extra slangdragning utöver 30 meter:
  – 30-40 meter: 290 kronor.
  – 40-50 meter: 670 kronor.
  – 50 meter och mer: 670 kronor + 490 kronor per påbörjad 10-meterslängd utöver 50 meter.

Extra tömning vid skärgårdstömning

För beställning av extra tömning inom 6 eller 14 helgfria vardagar behöver du höra av dig till Kundservice.

Tänk på!

Om du beställer en extra tömning och din ordinarie tömning är planerad inom snar framtid, behöver du meddela vår kundservice om du vill avboka den på grund av extratömningen. I annat fall utförs den som planerat.

När din nästa ordinarie tömning är planerad ser du på sidan Dina hämtningar och tömningar.

Senast ändrad: 27 maj 2022