Avgifter kring tömning av fettavskiljare

Här finns avgifter kring tömning, spolning och återfyllning av fettavskiljare, de tömningsfrekvenser som gäller och hur du beställer extra tömning och vad det kostar.

Tömningsfrekvens

En fettavskiljare ska tömmas minst fyra gånger per år för verksamhet med fastlandstömning och minst en gång per år för verksamhet med skärgårdstömning. Vi kan dock ställa krav på fler tömningar per år, läs mer på länken.

Här kan du läsa mer om tömning och tömningsfrekvens

Fastlandstömning

I avgiften ingår tömning, spolning och återfyllning (där det är möjligt). Avgifterna avser per tömning och anläggning med max 30 meter slangdragning. Se även eventuellt tillkommande avgifter nedan.

Avgift för volym 0 – 2,49 kubikmeter

 • Ordinarie tömning: 1 800 kronor.
 • Extra tömning inom 5 helgfria vardagar: 2 670 kronor. Läs om extra tömning nedan.
 • Jourtömning inom 6 timmar: 3 960 kronor. Läs om jourtömning nedan.

Avgift för volym 2,5 – 4,49 kubikmeter

 • Ordinarie tömning: 2 540 kronor.
 • Extra tömning inom 5 helgfria vardagar: 3 410 kronor. Läs om extra tömning nedan.
 • Jourtömning inom 6 timmar: 4 700 kronor. Läs om jourtömning nedan.

Avgift för volym 4,5 – 10 kubikmeter

 • Ordinarie tömning: 3 840 kronor.
 • Extra tömning inom 5 helgfria vardagar: 4 710 kronor. Läs om extra tömning nedan.
 • Jourtömning inom 6 timmar: 6 000 kronor. Läs om jourtömning nedan.

Eventuellt tillkommande avgifter

 • Bomkörning: 1 050 kronor.
 • Extra slangdragning utöver 30 meter:
  – 30-40 meter: 300 kronor.
  – 40-50 meter: 690 kronor.
  – 50 meter och mer: 690 kronor + 500 kronor per påbörjad 10-meterslängd utöver 50 meter.

Extra tömning och jourtömning vid fastlandstömning

 • Beställning av extra tömning inom 5 helgfria vardagar gör du enklast via Självservice.
 • För beställning av jourtömning inom 6 timmar behöver du höra av dig till Kundservice.

Tänk på!

Om du beställer en extra tömning eller jourtömning och din ordinarie tömning är planerad inom snar framtid, behöver du meddela kundservice om du vill avboka den på grund av extratömningen. I annat fall utförs den ordinarie tömningen som planerat.

När din nästa ordinarie tömning är planerad ser du på sidan Dina hämtningar och tömningar.

Skärgårdstömning

Avgifterna avser per tömning och anläggning där 30 meter slangdragning ingår i avgiften. Se även eventuellt tillkommande avgifter nedan.

Avgift för volym 0 – 3 kubikmeter

 • Ordinarie tömning: 8 820 kronor.
 • Extra tömning inom 14 helgfria vardagar: 12 610 kronor. Läs om extra tömning nedan.
 • Extra tömning inom 6 helgfria vardagar: 16 770 kronor. Läs om extra tömning nedan.

Avgift för volym 3 – 15 kubikmeter

 • Ordinarie tömning: 10 580 kronor.
 • Extra tömning inom 14 helgfria vardagar: 12 610 kronor. Läs om extra tömning nedan.
 • Extra tömning inom 6 helgfria vardagar: 16 770 kronor. Läs om extra tömning nedan.

Eventuellt tillkommande avgifter

 • Bomkörning: 3 530 kronor.
 • Extra slangdragning utöver 30 meter:
  – 30-40 meter: 300 kronor.
  – 40-50 meter: 690 kronor.
  – 50 meter och mer: 690 kronor + 500 kronor per påbörjad 10-meterslängd utöver 50 meter.

Extra tömning vid skärgårdstömning

För beställning av extra tömning inom 6 eller 14 helgfria vardagar behöver du höra av dig till Kundservice.

Tänk på!

Om du beställer en extra tömning och din ordinarie tömning är planerad inom snar framtid, behöver du meddela vår kundservice om du vill avboka den på grund av extratömningen. I annat fall utförs den ordinarie tömningen  som planerat.

När din nästa ordinarie tömning är planerad ser du på sidan Dina hämtningar och tömningar.

Senast ändrad: 31 januari 2023