Avgifter kring tömning av fettavskiljare

Här finns avgifter kring tömning av fettavskiljare, de tömningsintervaller som gäller och hur du beställer extra tömning/jourtömning och vad det kostar.

Tömningsintervall

Tömning av fettavskiljare ska ske minst fyra gånger per år för verksamhet med fastlandstömning och minst en gång per år för verksamhet med skärgårdstömning.

Här kan du läsa mer om tömning och tömningsintervall

Fastlandstömning

Avgifterna avser per tömning och anläggning där 30 meter slangdragning ingår i avgiften. Se även eventuellt tillkommande avgifter nedan.

Avgift för volym 0 – 2,49 kubikmeter

 • Ordinarie tömning: 1 240 kronor.
 • Extra tömning inom 5 helgfria vardagar: 2 090 kronor. Läs om extra tömning nedan.
 • Jourtömning inom 6 timmar: 3 360 kronor. Läs om jourtömning nedan.

Avgift för volym 2,5 – 4,49 kubikmeter

 • Ordinarie tömning: 1 750 kronor.
 • Extra tömning inom 5 helgfria vardagar: 2 600 kronor. Läs om extra tömning nedan.
 • Jourtömning inom 6 timmar: 3 870 kronor. Läs om jourtömning nedan.

Avgift för volym 4,5 – 10 kubikmeter

 • Ordinarie tömning: 2 650 kronor.
 • Extra tömning inom 5 helgfria vardagar: 3 500 kronor. Läs om extra tömning nedan.
 • Jourtömning inom 6 timmar: 4 770 kronor. Läs om jourtömning nedan.

Eventuellt tillkommande avgifter

 • Bomkörning: 1 030 kronor.
 • Spolning och återfyllning: 4 900 kronor.
 • Extra slangdragning utöver 30 meter:
  – 30-40 meter: 290 kronor.
  – 40-50 meter: 670 kronor.
  – 50 meter och mer: 670 kronor + 490 kronor per påbörjad 10-meterslängd utöver 50 meter.

Extra tömning och jourtömning vid fastlandstömning

 • Beställning av extra tömning inom 5 helgfria vardagar gör du enklast via Självservice.
 • För beställning av jourtömning inom 6 timmar behöver du höra av dig till Kundservice.

Tänk på!

Om du beställer en extra tömning eller jourtömning och din ordinarie tömning är planerad inom snar framtid, behöver du meddela kundservice om du vill avboka den på grund av extratömningen. I annat fall utförs den ordinarie tömningen som planerat.

När din nästa ordinarie tömning är planerad ser du på sidan Dina hämtningar och tömningar.

Skärgårdstömning

Avgifterna avser per tömning och anläggning där 30 meter slangdragning ingår i avgiften. Se även eventuellt tillkommande avgifter nedan.

Avgift för volym 0 – 3 kubikmeter

 • Ordinarie tömning: 6 080 kronor.
 • Extra tömning inom 14 helgfria vardagar: 12 360 kronor. Läs om extra tömning nedan.
 • Extra tömning inom 6 helgfria vardagar: 16 440 kronor. Läs om extra tömning nedan.

Avgift för volym 3 – 15 kubikmeter

 • Ordinarie tömning: 7 290 kronor.
 • Extra tömning inom 14 helgfria vardagar: 12 360 kronor. Läs om extra tömning nedan.
 • Extra tömning inom 6 helgfria vardagar: 16 440 kronor. Läs om extra tömning nedan.

Eventuellt tillkommande avgifter

 • Bomkörning: 3 460 kronor.
 • Extra slangdragning utöver 30 meter:
  – 30-40 meter: 290 kronor.
  – 40-50 meter: 670 kronor.
  – 50 meter och mer: 670 kronor + 490 kronor per påbörjad 10-meterslängd utöver 50 meter.

Extra tömning vid skärgårdstömning

För beställning av extra tömning inom 6 eller 14 helgfria vardagar behöver du höra av dig till Kundservice.

Tänk på!

Om du beställer en extra tömning och din ordinarie tömning är planerad inom snar framtid, behöver du meddela vår kundservice om du vill avboka den på grund av extratömningen. I annat fall utförs den ordinarie tömningen  som planerat.

När din nästa ordinarie tömning är planerad ser du på sidan Dina hämtningar och tömningar.

Senast ändrad: 23 september 2022