Grovavfall, elavfall och vitvaror

Hushåll i småhus kan beställa hämtning av grovavfall, elavfall och vitvaror. Flerbostadshus och verksamheter kan hyra container för grovavfall och kärl för elavfall.

Grovavfall är större avfall som normalt uppkommer i ett hushåll och som inte kan eller får lämnas vid den ordinarie sophämtningen. Är du privatperson lämnar du grovavfall utan avgift på våra återvinningscentraler då besöken ingår i den grundavgift du betalar för din sophämtning. Har du inte möjlighet att själv transportera avfallet till en återvinningscentral kan vi hämta det mot en kostnad.

Öppettider på våra återvinningscentraler

I menyn hittar du olika avfall som hushåll, flerbostadshus och verksamheter kan beställa hämtning av från oss och vad det kostar.

Senast ändrad: 31 mars 2023