Kostnader och ersättningar i Västanvik

Kostnader i samband med anslutning

Det är tyvärr svårt att svara exakt på vad det för en enskild fastighetsägare kommer att kosta att ansluta sig till den allmänna VA-anläggningen, det år förbindelsepunkten överlämnas. Detta beror på att kommunfullmäktige beslutar om taxan för ett år i taget. Det är den anläggningsavgift som gäller det år som VA-utbyggnaden är klar och förbindelsepunkten har förmedlats som fastighetsägaren får en faktura på vid anslutning. Via nedanstående länkar kan du läsa mer om gällande avgifter för år 2023.

Avgift för kommunalt vatten och avlopp

Mall för uträkning av anläggningsavgift med 2023 års taxa

Ersättning för enskild avloppsanläggning

Om en enskild avloppsanläggning blir onyttig till följd av att kommunen ordnar eller utvidgar en allmän VA-anläggning inom ett verksamhetsområde, kan anläggningsägare ha rätt till ersättning.

För att ersättning ska utgå krävs:

  • giltigt tillstånd för avloppsanläggningen från bygg- och miljönämnden.
  • att avloppsanläggningen inte är äldre än tio år.
  • kvitton/fakturor för investeringen.
  • anläggningsavgiften ska vara betald.

Användningstiden beräknas från den dag då anläggningen var möjlig att tas i bruk enligt entreprenörsrapporten tills den blir onyttig, det vill säga när förbindelsepunkten meddelas. Åldersavdrag sker med tio procent per år. För ansökan, kontakta kontaktcenter för mer information.

Ersättning utgår inte om fastighetsägaren varit medveten om att utbyggnad av allmän VA-anläggning i området är planerad. Ersättning utgår inte heller för vattentäkter och brunnar.

Senast ändrad: 02 januari 2024