Dricksvatten

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. I Sverige är det självklart att vi ska kunna dricka vatten direkt ur kranen utan att bli sjuka. Det kräver både rening och provtagning.

Norrtälje Vatten och Avfall ser till att alla som är anslutna till det kommunala dricksvattennätet får kvalitetssäkrat vatten i kranen, oavsett om det kommer från Mälaren, annat ytvatten eller från grundvatten. Vi har nio vattenverk som producerar dricksvatten i egen regi. Stora delar av kommunen är anslutna till Norrvatten, som tar vatten från Mälaren.

Hundratals vattenprov

Reningsprocessen skiljer sig åt, beroende på typ av verk och vilket råvatten som används. Vi följer Livsmedelsverkets krav på provtagning. Vi tar till och med fler prover än myndigheten kräver, för att säkerställa god vattenkvalitet. Det blir flera hundra schemalagda vattenprov om året.

Det vanligaste provet är mikrobiologisk normalkontroll. Genom att regelbundet analysera förekomsten av så kallade indikatororganismer kan man snabbt upptäcka ifall vattnet skulle vara förorenat. Så fort det finns en misstanke om att vattnet kan vara otjänligt, utfärdar vi en kokningsrekommendation som en säkerhetsåtgärd under tiden som fortsatt provtagning och analys pågår.

Regelbunden tillsyn

Tillsynsmyndigheten Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor kontrollerar att vi lever upp till Livsmedelsverkets bestämmelser och besöker varje vattenverk minst en gång om året.

Allt detta för att du ska känna dig trygg med att vi levererar dricksvatten av god kvalitet.

Senast ändrad: 11 juni 2024