Till dig med verksamhet

Verksamheter ska från 1 januari 2024 kunna lämna förpackningsavfall på en mottagningsplats per län och från 2026 på en mottagningsplats i den egna kommunen.

Du som driver en verksamhet där det uppstår förpackningsavfall, har ett ansvar att se till att det lämnas till återvinning. De nya reglerna ska även göra det enklare för verksamheter att återvinna sina förpackningar då verksamhetsförpackningar inte får lämnas på återvinningsstationer.

Olika sätt att lämna förpackningsavfall från 1 januari 2024

Lämna på en mottagningsplats

Du kan själv lämna ditt förpackningsavfall utan kostnad på mottagningsplatser som finns i varje län, vart de finns beskrivs på länken nedan. Senast 1 januari 2026 ska minst en mottagningsplats finnas i kommunen.

Fastighetsnära insamling tillsammans med hushåll (kommunal insamling)

Om verksamheten är samlokaliserad med hushåll som har fastighetsnära insamling (egen ordnad källsortering) kan du efter överenskommelse med fastighetsägaren/bostadsrättsföreningen få dina förpackningar hämtade via den fastighetsnära insamlingen. En förutsättning är att verksamheten delar avfallsbehållare med hushållen. Det är fastighetsägaren/bostadsrättsföreningen som anmäler till oss att ni är anslutna till den fastighetsnära insamlingen. Ni behöver alltså inte själva göra någon anmälan till oss.

Anlita en privat aktör

Du kan välja att anlita en privat aktör som driver ett marknadsdrivet system för återvinning, som är anmält till Naturvårdsverket.

Mottagningsplatser och mer information

Vart mottagningsplatser för förpackningsavfall finns och information kring förpackningsavfall från verksamheter finns på Näringslivets Producentansvars webbplats. Du hittar även mycket information om förpackningsavfall från verksamheter på Naturvårdsverkets webbplatser.

Senast ändrad: 29 januari 2024