Skyltar, lathund och folder om matavfallssortering

Här finns skyltar om sortering som kan anslås i kök, personalpentry, i verksamheten och i soprum. Här finns även en folder att dela ut som beskriver hur man matavfallssorterar.

Nedan finns en folder och olika skyltar du kan skriva ut själv. Vill du ha större skyltar kan du dra ut de i A3-format. Skyltarna får längre livslängd om du plastar in dem.

Folder – Så här sorterar du matavfall i Norrtälje kommun

Informationen beskriver hur man matavfallssorterar och kan förslagsvis delas ut till de som ska börja med matavfallssortering. Informationen kan även beställas från oss som en folder i formatet A5, kostnadsfritt såklart. Informationen finns på länk nedan.

Lathund till kök och personalpentry

Lathunden kan förslagsvis sättas upp på insidan av en skåpdörr i köket eller personalpentryt. Lathunden gör det enklare för alla i hushållet eller på arbetsplatsen att sortera rätt. Du hittar den på länk nedan där den finns både på svenska, finska och engelska.

Skylt i soprum eller i verksamheten

Skyltarna kan anslås i soprum eller inne i verksamheten för att vägleda var restavfall och matavfall ska lämnas. De beskriver även vad som räknas som restavfall och matavfall. Skyltarna finns på länkar nedan.

Senast ändrad: 26 augusti 2022