Farligt avfall

För att skydda människor, djur och natur är det viktigt att farligt avfall lämnas på rätt ställe. Att lämna in farligt avfall på en miljöstation, så det kan omhändertas på rätt sätt, är det viktigaste i din källsortering.
Batterier

Farligt avfall från hushåll

Som privatperson kan du kostnadsfritt lämna farligt avfall på miljöstationen på våra återvinningscentraler. Den servicen ingår i den grundavgift du betalar för din sophämtning. Du kan även lämna det på miljöbåten när den besöker vissa öar sommartid. Information om miljöbåten finns i menyn.

Farligt avfall från företag

Företag får inte lämna farligt avfall på miljöstationerna. De behöver själva ta kontakt med ett auktoriserat företag som tar hand om den typen av avfall.

Matfett från hushåll och företag

Matfett/matoljor är inte farligt avfall men ska inte hållas ut i avloppet. Privatpersoner kan lämna det kostnadsfritt på miljöstationen eller miljöbåten och företag mot avgift på miljöstationen. De behållare/dunkar med vätska du lämnar får rymma max 5 liter per styck.

Här kan du läsa mer om varför du inte ska hälla ut matfett i avloppet

Farligt avfall eller inte?

Är du osäker på om ditt avfall är farligt eller inte, chansa inte!  Ta med avfallet i sin förpackning och fråga personalen på miljöstationen.

Öppettider på våra återvinningscentraler

Farligt avfall du ska lämna på miljöstationen eller miljöbåten

Den mängd avfall du får lämna är den som normalt uppkommer i ett hushåll. Nedan finns exempel på farligt avfall. De behållare/dunkar med vätska du lämnar får rymma max 5 liter per styck. Blanda aldrig olika vätskor i samma behållare!

Batterier

Glöm inte de laddningsbara och inmonterade batterierna. Om du inte kan ta loss ett batteri i exempelvis en apparat eller leksak kan du lämna in hela apparaten/leksaken.

Bekämpningsmedel

Ogräsmedel, träimpregnering, insektsmedel och råttgift.

Elavfall – småelektronik upp till en mikrovågsugns storlek

Glödlampor, lågenergilampor, lysrör, hårtork, strykjärn, rakapparat, handverktyg, mobiltelefon och batteridrivna leksaker.

Färg, lim och lack

Målarfärg, burkar med intorkad färg, nagellack, träolja och lim. Torra penslar och rollers läggs i soppåsen tillsammans med övrigt restavfall.

Kvicksilver

Exempelvis äldre febertermometrar (lämnas väl förpackade).

Lösningsmedel

Thinner, lacknafta, penseltvätt, T-sprit, bensin, fotogen, förtunning, avfettning och glykol.

Rengöringsmedel

Kalkborttagare, silverputs, polish, ugnsrengöring, rostskyddsmedel och fläckborttagningsmedel.

Spillolja

Smörjolja och motorolja.

Sprayburkar med innehåll

Färgspray, myggspray, hårspray, deodorant och fogskum. Tomma burkar sorteras som förpackning.

Övriga ämnen och fotokemikalier

Batterisyra, ammoniak, salpetersyra, saltsyra, svavelsyra, avkalkningsmedel och kaustiksoda (lut).

Avfall du inte får lämna på miljöstationen eller miljöbåten

Vapen, ammunition, sprängämnen och liknande

Lämnas till polisen. Kontakt dem innan, ibland krävs särskild transport.

Fyrverkerier

Återtas av inköpsstället. Du kan även kontakta polisen.

Gasoltuber och svetstuber

Återtas av inköpsstället alternativt annan godkänd mottagare.

Läkemedelsrester och kanyler

Lämnas till apoteket i särskild påse och behållare som kan hämtas på apoteket.

Radioaktivt material

För att återvinna radioaktivt material tar du kontakt med Strålsäkerhetsmyndigheten.

Senast ändrad: 19 september 2023