Enskilt avlopp

Om din fastighet ligger utanför det kommunala vatten- och avloppsnätet har du troligen löst din fastighets vatten- och avloppsförsörjning på annat sätt, antingen genom en egen brunn och enskilt avlopp eller genom en gemensam lösning med andra fastigheter i området.

Norrtälje Vatten och Avfall ansvarar endast för kommunalt vatten och avlopp. Frågor och information kopplad till enskilt vatten och avlopp hittar du på Norrtälje kommuns webbplats.

Läs mer om enskilt vatten och avlopp på Norrtälje kommuns webbplats

Norrtälje Vatten och Avfall ansvarar för slamtömning.

Läs mer om slamtömning

Senast ändrad: 23 mars 2022