Kontakt för VA-utbyggnaden i Västanvik

Här hittar du information om vart du vänder dig med dina frågor om VA-utbyggnaden i Västanvik.

För kontakt med Norrtälje Vatten och Avfalls projektorganisation, anslutningsenhet eller byggledare så mailar eller ringer du hit: info@nvaa.se eller 0176-283300

Vid frågor kopplade till Vattenfalls samförläggning av elledningar, som till exempel frågor om elskåp, stolpar och luftburna elledningar – maila till: andreas.graflind@vattenfall.com

Västanvik samfällighetsförening kan informera om till exempel sommarvattnet och fiber. Kontaktuppgifter finns på webbplatsen vastanvik.se

Senast ändrad: 02 januari 2024