Kontakt för VA-utbyggnad i Västanvik

Här hittar du information om vart du vänder dig med dina frågor om VA-utbyggnaden i Västanvik.

Har du frågor kring arbetena på plats så är det entreprenören, Dala Bygg och Betongtekik AB som svarar på dina frågor. Entreprenörens platsledning sitter i etableringen vid infarten från E18 till Åkerö, på plan 2 och det går bra att fastighetsägare besöker ledningen där.

Man kan också maila till:

Platschef: anders.larsson@dbob.se

 

För kontakt med Norrtälje Vatten och Avfalls projektorganisation, anslutningsenhet eller byggledare så mailar eller ringer du hit: info@nvaa.se eller 0176-283300

 

Vid frågor kopplade till Vattenfalls samförläggning av elledningar, som till exempel frågor om elskåp, stolpar och luftburna elledningar – maila till: andreas.graflind@vattenfall.com

 

Västanvik samfällighetsförening kan informera om till exempel sommarvattnet, fiber och markupplåtelser och kontaktuppgifter finns på webbplatsen vastanvik.se

Senast ändrad: 31 mars 2023