Broschyrer om Norrtälje Vatten och Avfall.

Om oss

Norrtälje Vatten och Avfall levererar dagligen tjänster och produkter inom vatten, avlopp, avfall och återvinning. Vi skapar förutsättningar för att lokalsamhället ska kunna växa och utvecklas på ett hållbart och miljövänligt sätt.

För oss är det viktigt att underlätta för kunder och invånare i vardagen. Det ska vara lätt att bidra till återbruk och återvinning och det ska kännas tryggt att få kvalitetssäkrat dricksvatten i kranen varje dag. Vattnet som spolas ner i det kommunala avloppet tar vi hand om och renar på ett driftsäkert sätt med så låg miljöpåverkan som möjligt. Matavfall som lämnas återvinns till biobränsle för fordon och biogödsel för bönder. Återvinningscentralerna står redo när gamla möbler blivit utslitna. För att nämna några exempel. När problem uppstår, finns våra medarbetare i kundservice här för att hjälpa till.

Hållbart samhälle

Vatten, avlopp, avfall och återvinning är viktiga delar i samhällsbygget. Fungerande avloppsreningsverk och vattenledningar är förutsättningar för att Norrtälje kommun ska kunna växa och utvecklas. Vi driver projekt som blickar långt in i framtiden. Då är det av yttersta vikt att planeringen utgår från hållbarhet. Vi behöver ta hand om vår planet, om ekonomin och om varandra. Såväl här och nu som för kommande generationer.

Det är våra kunder och invånare i Norrtälje kommun som gör det möjligt.

Del av kommunkoncernen

Norrtälje Vatten och Avfall har cirka 140 anställda. Den 1 mars 2021 tog vi över VA- och renhållningsverksamheterna från kommunen. Det är ett aktiebolag som ägs helt av Norrtälje kommun, på samma sätt som de övriga dotterbolagen Norrtelje Energi, Roslagsbostäder och Campus Roslagen.

Kommunfullmäktiges vision Global livsstil – lokalt liv harmoniserar väl med Norrtälje Vatten och Avfall.