Broschyrer om Norrtälje Vatten och Avfall.

Om oss

Norrtälje Vatten och Avfall är ett kommunägt bolag med omkring 140 anställda. Vi har ungefär 40 000 kunder inom de så kallade VA- och avfallskollektiven, det vill säga alla som har kommunalt VA, sophämtning eller slamtömning i Norrtälje kommun.

Varje dag, året runt, ser vi till att alla som är anslutna till det kommunala VA-nätet får rent och kvalitetssäkrat dricksvatten i kranen. Vi hämtar och tar hand om sopor och slam i strävan mot att använda avfall som resurser i olika typer av kretslopp.

På våra återvinningscentraler tar vi emot saker som kan återanvändas och få nytt liv hos någon annan. Vi ser till att material återvinns och vi tar hand om farligt avfall på ett miljövänligt sätt.

I våra reningsverk renar vi avloppsvatten från både kommunala och enskilda avlopp för att värna om friska sjöar och hav. Vi leder bort vatten från gator och torg och renar det i dagvattendammar.

Vi har en stor kommun, en tredjedel av Stockholms läns yta, med flest fritidshus i landet. Mycket av vår verksamhet sker utan att du märker det: under mark, i rör, i verk och på anläggningar. Det behövs för att samhället ska fungera här och nu. Vi rustar även för att kommande generationer ska kunna bo och verka i vår vackra kommun.