Projekt och VA-plan

Läs mer om våra pågående projekt inom bland annat VA-utbyggnad. Här kan du också ta del av VA-planen, som är vårt verktyg för planering av vatten- och avloppsförsörjningen i Norrtälje kommun.
Senast ändrad: 26 april 2024