Att tänka på inför din latrinhämtning

Här beskrivs vad du behöver tänka på för att vi ska kunna hämta dina latrinkärl. Det är viktigt att dina kärl endast innehåller toalettavfall och inget annat avfall!

Tänk på följande

  • Vi hämtar endast kärl vi levererat och som har en etikett fäst på lockets utsida, se nedan för undantag.
  • Kärl får endast innehålla kiss, bajs, toalettpapper och eventuellt torvströ.
  • Kärl får väga max 15 kilo, locket ska vara ordentligt stängt och kärlets utsida ska vara rengjort.
  • Kärl ska vara framställt till klockan 06 på måndagen i hämtveckan.
  • Kärl ska vara placerat väl synligt vid fastighetsgräns i anslutning till avfallsbehållaren så nära uppställningsplats/angöringsplats för hämtningsfordon som möjligt.
  • Vid skärgårdshämtning – Väder, vind och lågt vattenstånd kan påverka din hämtdag. Hämtning sker i så fall i så nära anslutning som möjligt till den planerade hämtdagen. Hämtning under veckorna 1-17 och 47-51 sker i mån av framkomlighet.

Undantag när etikett inte behövs

  • Vid beställd extrahämtning när du med ett abonnemang redan har använt de två etiketter för extrahämtning vi har skickat till dig.
  • Vid beställd latrinhämtning om du inte har ett abonnemang.

Om etiketten

Har du ett abonnemang får du etiketter skickade till din permanentadress för ett år i taget. Varje kärl du lämnar ska ha en etikett fäst på lockets utsida. Etiketten knyter kärlet till din fastighet, på så sätt kan vi vid behov spåra kärl med felaktigt innehåll, se nedan.

Är du ny ägare av fastighet där det återstår av årets hämtningar från förra ägarens abonnemang, bör tidigare ägare lämnat kvar antal etiketter motsvarande antal kärl som återstår att hämta under året.

Bara kiss, bajs och toalettpapper i latrinkärl

Ditt latrinkärl får bara innehålla kiss, bajs, toalettpapper och eventuellt torvströ. Inget annat avfall! Sätt gärna upp ett anslag i toalettutrymmet så att alla besökare känner till vad kärlet endast får innehålla. Ha även en papperskorg lättillgänglig för det avfall som inte hör hemma i latrinkärl.

Har du funderingar på annan toalösning?

Har du funderat på att komma ifrån latrinhämtningen genom att i stället anordna en latrinkompost, installera en förbränningstoalett, urinseparerande toalett eller annan typ av toalett? På Norrtälje kommuns webbplats hittar du i så fall mer information.

Senast ändrad: 08 juni 2023