Att tänka på inför din latrinhämtning

Här beskrivs vad du behöver tänka på för att vi ska kunna hämta dina latrinkärl. Det är viktigt att dina kärl endast innehåller rent toalettavfall!

Tänk på följande

  • Vi hämtar endast kärl vi levererat och som har en etikett fäst på lockets utsida, se nedan för undantag.
  • Kärl får endast innehålla kiss, bajs, toalettpapper och eventuellt torvströ.
  • Kärl ska vara framställt till klockan 06 på måndagen i hämtveckan.
  • Kärl ska vara placerat väl synligt vid fastighetsgräns i anslutning till avfallsbehållaren så nära uppställningsplats/angöringsplats för hämtningsfordon som möjligt.
  • Kärl får väga max 15 kilo styck och locket ska vara ordentligt stängt.

Undantag när etikett inte behövs

  • Vid beställd extrahämtning när du med ett abonnemang redan har använt de två etiketter för extrahämtning vi har skickat till dig.
  • Vid beställd latrinhämtning om du inte har ett abonnemang.

Om etiketten

Har du ett abonnemang får du etiketter skickade till din permanentadress för ett år i taget. Varje kärl du lämnar ska ha en etikett fäst på lockets utsida. Etiketten knyter kärlet till din fastighet, på så sätt kan vi vid behov spåra kärl med felaktigt innehåll, se nedan.

Är du ny ägare av fastighet där det återstår av årets hämtningar från förra ägarens abonnemang, bör tidigare ägare lämnat kvar antal etiketter motsvarande antal kärl som återstår att hämta under året.

Bara kiss, bajs och toalettpapper i latrinkärl

Ditt latrinkärl får endast innehålla kiss, bajs, toalettpapper och eventuellt torvströ. Inget annat avfall får finnas i kärlet då det efter kompostering slutligen ska bli anläggningsjord.

Tips!

Sätt gärna upp ett anslag på dasset så att alla besökare känner till vad kärlet endast får innehålla. Ha även en papperskorg lättillgänglig för det avfall som inte får kastas i latrinkärl.

Gratis jordförbättringsmedel till din trädgård

Vill du få näringsrikt jordförbättringsmedel till din trädgård och slippa latrinhämtning? En bra och miljövänlig idé är då att anordna en latrinkompost eller installera någon typ av torrtoalett (urinseparerande toalett, förbränningstoalett eller liknande). På Norrtälje kommuns webbplats hittar du mer information.

Senast ändrad: 27 maj 2022