Hämtning av grovavfall och elavfall i kolli från småhus

Privatpersoner i småhus kan mot avgift beställa hämtning av grovavfall och el-avfall paketerat i kolli. Här beskrivs hur du beställer och vad det kostar.

Beställ hämtning

Hämtning av grovavfall och el-avfall paketerat i kolli beställer du genom att kontakta Kundservice.

Uppge vid beställningen din fastighetsbeteckning och antal kolli du önskar få hämtade. Ett kolli är lika med en säck, låda eller hopbuntat material som är max 1,2 meter åt alla håll och väger max 15 kilo.

Kostnad och hämtning

Vid fastlandshämtning

Pris: 50 kronor per kolli plus 310 kronor i framkörningsavgift.

Hämtning: Hämtning sker inom fem arbetsdagar efter din beställning.

Placering: Vid hämtning ska avfallet vara placerat i anslutning till hämtningsfordonets uppställningsplats.

Vid skärgårdshämtning

Pris: 50 kronor per kolli.

Hämtning: Hämtning sker endast vid ordinarie sophämtning. Du behöver göra din beställning minst en vecka innan en ordinarie sophämtning.

Placering: Vid hämtning ska avfallet vara placerat vid hämtningsfordonets uppställningsplats/angöringsplats.

Så här förbereder du inför hämtningen

 • Sortera grovavfallet i tre högar, brännbart, icke brännbart och el-avfall.
 • Paketera/bunta i kollin som beskrivs ovan. Skrymmande artiklar kan demonteras för att uppfylla krav på mått och vikt för ett kolli.
 • Trädgårdsmaskiner och liknande ska vara tömda på olja och bensin.
 • Märk upp grovavfallet och el-avfallet så att det tydligt framgår på kollit typ av avfall.
 • Ställ föremål som inte ska hämtas väl avskilt från avfallet så att de inte tas med av misstag.

Viktigt att tänka på

 • Avfall som vid hämtning uppenbart är felaktigt uppdelat i kolli, inte uppfyller krav på mått och vikt eller trädgårdsmaskiner som inte är tömda på drivmedel lämnas kvar. Du faktureras då utifrån antal hämtade kolli och vid fastlandshämtning även en framkörningsavgift.
 • Avfall som efter hämtning upptäcks är felaktigt uppdelat i kolli eller trädgårdsmaskiner som inte är tömda på drivmedel faktureras utöver hämtningen även en extra avgift på 210 kronor per kolli för felsortering.

Detta kan du inte lämna

 • Byggavfall och bildäck – Lämnas kostnadsfritt för privatpersoner på återvinningscentralen.
 • Farligt avfall som färg, färgburkar, sprayburkar, nagellack, lösningsmedel, spillolja och batterier – Lämnas kostnadsfritt för privatpersoner på miljöstationen på återvinningscentralen.
 • Ammunition/sprängmedel – Omhändertas av polisen eller lämnas till vapenhandlare.
 • Fyrverkerier – Lämnas till återförsäljare.
 • Läkemedel (även kanyler) – Lämnas till apotek.
 • Radioaktivt material – Kontakta Strålsäkerhetsmyndigheten.
 • Gasoltuber och svetsgastuber – Lämnas till återförsäljare.
Senast ändrad: 27 maj 2022