Hämtning av grovavfall och elavfall i kolli från småhus

Privatpersoner i småhus kan mot avgift beställa hämtning av grovavfall och el-avfall paketerat i kolli. Här beskrivs kolli, hur du beställer och vad det kostar.

Beställ hämtning

Hämtning av grovavfall och el-avfall paketerat i kolli beställer du via vår Kundservice.
Uppge vid beställningen din fastighetsbeteckning och antal kolli du önskar få hämtade.

Vad är ett kolli?

Ett kolli är lika med en säck, låda eller hopbuntat material som är max 1,2 meter åt alla håll och väger max 15 kilo. Skrymmande grovavfall som till exempel möbler och trädgårdsmaskiner demonteras för att uppfylla krav på mått och vikt för ett kolli. Längre ner på sidan beskrivs hur du förbereder hämtning och viktigt att tänka på.

Kostnad och hämtning

Vid fastlandshämtning

Pris: 50 kronor per kolli plus 350 kronor i framkörningsavgift.

Hämtning: Hämtning sker inom fem arbetsdagar efter din beställning.

Placering: Vid hämtning ska avfallet vara placerat i anslutning till hämtningsfordonets uppställningsplats.

Vid skärgårdshämtning

Pris: 50 kronor per kolli.

Hämtning: Hämtning sker endast vid ordinarie sophämtning. Du behöver göra din beställning minst en vecka innan en ordinarie sophämtning.

Placering: Vid hämtning ska avfallet vara placerat vid hämtningsfordonets uppställningsplats/angöringsplats.

Så här förbereder du inför hämtningen

 • Sortera avfallet i tre högar; brännbart, icke brännbart och el-avfall.
 • Paketera/bunta avfallet i kollin enligt beskrivningen ovan.
 • Trädgårdsmaskiner och liknande ska vara tömda på olja och bensin. Tänk på att demontera maskiner om de överskrider mått och vikt för ett kolli.
 • Märk tydligt upp typ av avfall i respektive kolli (brännbart, icke brännbart och e-avfall).
 • Ställ föremål som inte ska hämtas väl avskilt från avfallet så att de inte tas med av misstag.

Viktigt att tänka på

 • Avfall som vid hämtning uppenbart är felaktigt uppdelat i kolli, inte uppfyller krav på mått och vikt eller trädgårdsmaskiner som inte är tömda på drivmedel lämnas kvar. Du faktureras då utifrån antal hämtade kolli och vid fastlandshämtning även en framkörningsavgift.
 • Avfall som efter hämtning upptäcks är felaktigt uppdelat i kolli eller trädgårdsmaskiner som inte är tömda på drivmedel faktureras utöver hämtningen även en extra avgift på 240 kronor per kolli för felsortering.

Detta kan du inte lämna

 • Byggavfall och bildäck – Lämnas kostnadsfritt för privatpersoner på återvinningscentralen.
 • Farligt avfall som färg, färgburkar, sprayburkar, nagellack, lösningsmedel, spillolja och batterier – Lämnas kostnadsfritt för privatpersoner på miljöstationen på återvinningscentralen.
 • Ammunition/sprängmedel – Omhändertas av polisen eller lämnas till vapenhandlare.
 • Fyrverkerier – Lämnas till återförsäljare.
 • Läkemedel (även kanyler) – Lämnas till apotek.
 • Radioaktivt material – Kontakta Strålsäkerhetsmyndigheten.
 • Gasoltuber och svetsgastuber – Lämnas till återförsäljare.
Senast ändrad: 03 januari 2024