Extra sophämtning för småhus

Här hittar du avgifter för extra avfallshämtning och hur du går tillväga för att beställa tjänsten.

Att beställa extra hämtning

Du beställer extra hämtning enkelt genom att logga in på Dina sidor via Självservice.

Avgift vid fastlandshämtning

Hämtning av sopsäck 160 liter vid ett ordinarie hämttillfälle

  • 120 kronor per säck.
  • Säcken får inte innehålla matavfall, förpackningar av papper, plast glas, metall eller tidningar/returpapper. Säcken får väga max 15 kilo.

Hämtning av sopsäck 160 liter inom 5 vardagar

  • 120 kronor per säck + 350 kronor i framkörningsavgift*.
  • Säcken får inte innehålla matavfall, förpackningar av papper, plast glas, metall eller tidningar/returpapper. Säcken får väga max 15 kilo.

Tömning av restavfallskärl 190 liter inom 5 vardagar

  • 140 kronor per kärl + 350 kronor i framkörningsavgift*.
  • Kärl får inte innehålla matavfall, förpackningar av papper, plast glas, metall eller tidningar/returpapper.

Tömning av matavfallskärl 140 liter inom 5 vardagar

  • 100 kronor per kärl + 350 kronor i framkörningsavgift*.
  • Kärl får endast innehålla matavfall i avsedda papperspåsar.

*Framkörningsavgift tas ut per kund och hämtning.

Avgift vid skärgårdshämtning

Hämtning av extra sopsäck 160 liter vid ett ordinarie hämttillfälle

  • 230 kronor per säck.
  • Säcken får inte innehålla förpackningar av papper, plast glas, metall eller tidningar/returpapper. Säcken får väga max 15 kilo.
Senast ändrad: 03 januari 2024