Extra sophämtning för småhus

Här hittar du avgifter för extra hämtning av restavfall och/eller matavfall.

Ofta fullt innan tömning?

Får du avfallsbehållaren ofta fylld tidigare än din ordinarie hämtning har du ett abonnemang som inte täcker fastighetens behov av hämtning och behöver byta abonnemang. Hör av dig så ändrar vi snabbt till ett abonnemang som passar fastigheten bättre.

Att beställa extra hämtning

Extra sophämtning beställer du enkelt via Självservice

Avgift vid fastlandshämtning

Hämtning av sopsäck 160 liter (max 15 kilo) vid ett ordinarie hämttillfälle

  • 100 kronor/säck om allt matavfall har sorterats ut.
  • 210 kronor/säck om matavfallet inte har sorterats ut.

Hämtning av sopsäck 160 liter (max 15 kilo) inom 5 vardagar

  • 100 kronor/säck om allt matavfall har sorterats ut + 310 kronor i framkörningsavgift*.
  • 210 kronor/säck om matavfallet inte har sorterats ut + 310 kronor i framkörningsavgift*.

Tömning av restavfallskärl 190 liter inom 5 vardagar

  • 120 kronor/kärl om allt matavfall har sorterats ut + 310 kronor i framkörningsavgift*.
  • 250 kronor/kärl om matavfallet inte har sorterats ut + 310 kronor i framkörningsavgift*.

Tömning av matavfallskär inom 5 vardagar

  • 90 kronor/kärl + 310 kronor i framkörningsavgift*.

*Framkörningsavgift tas ut per kund och hämtning.

Avgift vid skärgårdshämtning

Hämtning av extra sopsäck vid ett ordinarie hämttillfälle

  • 190 kronor/säck (160 liter, max 15 kilo).
Senast ändrad: 24 maj 2022