Extra sophämtning för småhus

Här hittar du avgifter för extra hämtning av avfall och hur du går tillväga för att beställa tjänsten.

Att beställa extra hämtning

Du beställer extra hämtning enkelt genom att logga in på Dina sidor via Självservice.

Tänk på att förpackningar av papper, plast, glas och metall samt tidningar/returpapper inte får lämnas i sopkärl/sopsäck utan är material som alla är skyldiga att lämna för återvinning till nya produkter.

Avgift vid fastlandshämtning

Hämtning av sopsäck 160 liter (max 15 kilo) vid ett ordinarie hämttillfälle

  • 110 kronor/säck om allt matavfall har sorterats ut.
  • 220 kronor/säck om matavfallet inte har sorterats ut.

Hämtning av sopsäck 160 liter (max 15 kilo) inom 5 vardagar

  • 110 kronor/säck om allt matavfall har sorterats ut + 330 kronor i framkörningsavgift*.
  • 220 kronor/säck om matavfallet inte har sorterats ut + 330 kronor i framkörningsavgift*.

Tömning av restavfallskärl 190 liter inom 5 vardagar

  • 130 kronor/kärl om allt matavfall har sorterats ut + 330 kronor i framkörningsavgift*.
  • 260 kronor/kärl om matavfallet inte har sorterats ut + 330 kronor i framkörningsavgift*.

Tömning av matavfallskärl 140 liter inom 5 vardagar

  • 100 kronor/kärl + 330 kronor i framkörningsavgift*.

*Framkörningsavgift tas ut per kund och hämtning.

Avgift vid skärgårdshämtning

Hämtning av extra sopsäck vid ett ordinarie hämttillfälle

  • 210 kronor/säck (160 liter, max 15 kilo).
Senast ändrad: 29 maj 2023