Extra sophämtning för småhus

Här hittar du avgifter för extra hämtning av restavfall och/eller matavfall.

Ofta fullt innan tömning?

Får du avfallsbehållaren ofta fylld tidigare än din hämtning har du ett abonnemang som inte täcker fastighetens behov av hämtning och behöver byta abonnemang. Hör av dig så ändrar vi snabbt till ett abonnemang som passar fastigheten bättre.

Att beställa extra hämtning

Extra sophämtning beställer du enkelt via Självservice

Avgift vid fastlandshämtning

Hämtning av sopsäck 160 liter (max 15 kilo) vid ett ordinarie hämttillfälle

  • 110 kronor/säck om allt matavfall har sorterats ut.
  • 220 kronor/säck om matavfallet inte har sorterats ut.

Hämtning av sopsäck 160 liter (max 15 kilo) inom 5 vardagar

  • 110 kronor/säck om allt matavfall har sorterats ut + 330 kronor i framkörningsavgift*.
  • 220 kronor/säck om matavfallet inte har sorterats ut + 330 kronor i framkörningsavgift*.

Tömning av restavfallskärl 190 liter inom 5 vardagar

  • 130 kronor/kärl om allt matavfall har sorterats ut + 330 kronor i framkörningsavgift*.
  • 260 kronor/kärl om matavfallet inte har sorterats ut + 330 kronor i framkörningsavgift*.

Tömning av matavfallskärl 140 liter inom 5 vardagar

  • 100 kronor/kärl + 330 kronor i framkörningsavgift*.

*Framkörningsavgift tas ut per kund och hämtning.

Avgift vid skärgårdshämtning

Hämtning av extra sopsäck vid ett ordinarie hämttillfälle

  • 210 kronor/säck (160 liter, max 15 kilo).
Senast ändrad: 30 januari 2023