Obetalad faktura

Om du inte betalar fakturan för kommunalt vatten och avlopp följer Norrtälje Vatten och Avfall nedanstående steg.

1. Påminnelse

Om du inte betalar din faktura i tid skickar vi ut en påminnelse. Den skickas ut sju arbetsdagar efter fakturans förfallodatum och du har två veckor på dig att betala den. Förfallodatum står på påminnelsefakturan. Dröjsmålsränta debiteras på separat faktura.

2. Inkasso

Om du trots påminnelse inte betalar inom utsatt tid skickas din faktura vidare till inkassobolaget Visma Collectors. Inkassobolaget skickar ut en faktura med inkassoavgift samt ränta och skuld. Betalning ska vara inkassobolaget tillhanda tio dagar efter att fakturan skickats ut. Inkommer ingen betalning gör Visma Collectors en värdering av din betalningsförmåga och anpassar sin indrivningsteknik efter resultatet. Om du har fått ett inkassokrav är det till Visma Collectors du ska betala, eftersom skulden har flyttats över till dem.

3. Kronofogden

Om du inte betalar din skuld till inkassobolaget kan skulden skickas vidare till Kronofogden. Det kan leda till att du får en betalningsanmärkning.

4. Varning om vattenavstängning

Är din faktura obetald och skickad till inkasso löper du risk att få ditt vatten avstängt. Visma Collectors skickar ut ett första brev med varning om vattenavstängning tillsammans med kopior på de obetalda fakturorna. Betalning ska ske inom fyra veckor. Är fakturan fortsatt obetald skickas ett andra brev med datum för avstängning. Pengarna måste vara oss tillhanda dagen innan vattenavstängningen ska ske.

5. Avstängning av vatten

Betalar du inte din skuld trots varning om vattenavstängning är vår sista åtgärd att stänga av ditt vatten. Har du fått ditt vatten avstängt tillkommer en avstängningsavgift på 2 256 kronor och sedan en påkopplingsavgift på 2 256 kronor. Du måste betala hela din skuld inklusive avstängnings- och påkopplingsavgifterna för att få ditt vatten påkopplat igen. Efter att betalning av hela skulden bevisats genom kvitto eller kommit in till Norrtälje Vatten och Avlopps konto kan det ta upp till tre arbetsdagar innan vattnet kopplas på igen.
Kopplar någon annan än Norrtälje Vatten och Avlopps tekniker på vattnet får du betala en avgift för att olovligt ha öppnat vattnet. Då kan det hända att vi också gör en polisanmälan.

6. Avbetalningsplan

Om du inte kan betala eller om du fått en ovanligt hög faktura kan vi erbjuda en avbetalningsplan. Ränta på cirka åtta procent tas ut under tiden.

Senast ändrad: 18 januari 2024