Aktuella samråd

Om det finns några pågående samråd samlar vi dem på den här sidan.

Samrådsunderlag inför utökad verksamhet vid Görla återvinningscentral

Görla återvinningscentral behöver utöka sin verksamhet för att kunna erbjuda bättre service och säkrare trafikmiljö till det alltjämt ökade antalet besökare. Här kan du ta del av samrådsunderlaget inför ansökan om utökad verksamhet.

Norrtälje Vatten och Avfall avser söka tillstånd enligt 9 kapitlet miljöbalken för fortsatt och utökad verksamhet vid Görla återvinningscentral på fastigheten Görla 9:51 med flera i Norrtälje kommun.

I samrådsunderlaget på länken nedan finns mer detaljerad information om den utökade verksamhet som planeras.

Om du har synpunkter

Har du synpunkter på den planerade verksamheten behöver du lämna in dem senast den 2 april 2023, se nedan.

För synpunkter och mer information

Har du frågor, vill lämna synpunkter eller få ytterligare information är du välkommen att kontakta vår miljökonsult:

Miljö & Avfallsbyrån
Sara Stenberg
Kopparbergsvägen 8, Vån A
722 13 Västerås
sara.stenberg@milav.se
Telefon: 070 769 11 55

Senast ändrad: 01 mars 2023