Slamtömning

Under sidorna om slamtömning hittar du snabbt när dina tömningar utförs, vad du behöver säkerställa inför tömning, hur du kan få en påminnelse innan tömning, anvisningar för hämtning av fosforbindande material samt annan relevant information kring slamtömning.
En chaufför som förbereder en slamtömning.

Se när dina tömningar utförs

Du kan snabbt se när dina tömningar utförs på sidan Dina hämtningar och tömningar

Få påminnelse via SMS/e-post före tömning

Önskar du bli påmind via SMS/e-post före tömning erbjuder vi den tjänsten kostnadsfritt. Läs mer om tjänsten i menyn under obligatorisk slamtömning.

Att tänka på inför tömning

Vad du behöver tänka på inför tömning för att undvika utebliven tömning och en bomkörningsavgift finns i menyn.

Vi ansvarar för din slamtömning

Det är vi på Norrtälje Vatten och Avfall som ansvarar för insamling av slam från enskilda avloppsanläggningar i kommunen. På fastlandet är det vår entreprenör DKLBC AB som tömmer och i skärgården tömmer Svensk Tanktransport AB.

För mer information kring slamtömning

I menyn hittar du mer information kring slamtömning.

Senast ändrad: 26 mars 2023