Dela avfallskärl med grannfastighet

Under vissa förutsättningar kan du som har fastlandshämtning dela matavfallskärl och/eller restavfallskärl med grannfastighet.

Kriterier för att dela kärl

För att kunna dela restavfallskärl (sopkärl) och/eller matavfallskärl med en granne behöver vissa kriterier uppnås. Dessa är:

  • En anmälan behöver lämnas in.
  • Allt matavfall som uppstår i respektive hushåll ska sorteras ut.
  • Ni behöver vara närbelägna gränsgrannar eller vara närbelägna grannar där endast en väg skiljer fastigheterna åt.
  • Ni behöver ha ett befintligt, eller anordna, gemensamt hämtställe för kärl som är godkänt av oss.

Att dela matavfallskärl

Under förutsättningarna ovan kan upp till tre fastigheter dela matavfallskärl. Det matavfallskärl som ska användas/tömmas ska då vara det kärl som tillhör den av er som har flest tömningar per år. Har ni lika abonnemang (lika antal tömningar/år) kan ni välja vems kärl ni ska dela på. Avgiften blir inte lägre för att ni delar kärl. Det är fastighetsägaren vars matavfallskärl som ska användas som gör anmälan om att dela kärl.

Att dela restavfallskärl och matavfallskärl

Under förutsättningarna ovan kan även upp till tre fastigheter dela restavfallskärl. Utsortering av respektive hushålls matavfall kan ske antingen i matavfallskärl eller i kompost som fastighetsägaren har ett medgivande till/beslut om från Norrtälje kommun.

Ni som delar restavfallskärl behöver ha lika abonnemang (lika antal tömningar/år). Om ni inte har det kan det i anmälan anges det gemensamma abonnemang som önskas.

Våra abonnemang för småhus på fastlandet

Ni kan dela på den rörliga avgiften för abonnemanget, önskemålet lämnas i anmälan. Respektive fastighetsägare behöver däremot betala sin fastighets hela grundavgift. Det är fastighetsägaren vars matavfallskärl och restavfallskärl som ska användas som gör anmälan om att dela kärl.

Här beskrivs grundavgift och rörlig avgift

Lämna in en anmälan

Anmälan om att dela avfallskärl gör du via Självservice.
Vi tar inte ut någon avgift för att administrera din anmälan.

Meddela förändringar

Om någon av er inte vill fortsätta att dela restavfallskärl och/eller matavfallskärl behöver ni omgående meddela detta till vår Kundservice.

Om någon av er säljer/överlåter sin fastighet behöver även detta omgående meddelas till oss eftersom medgivandet till delat kärl för den aktuella fastigheten då upphör. Om delat kärl önskas med ny granne behöver en ny anmälan lämnas in.

Senast ändrad: 02 januari 2024