Kommunalt VA på Solö

Utbyggnaden av ledningsnätet för kommunalt vatten- och spillvatten i Solö och Storö kommer att delas upp i tre etapper.  

Information etapp 1

Utbyggnaden av VA-ledningsnätet i etapp 1 pågår och beräknas bli klart under sommaren 2023.

Information etapp 2 och 3

Arbetet med att ta fram en detaljprojektering och kostnadsanalys för utbyggnaden av VA-ledningsnätet i etapp 2 och 3 pågår. När detta är gjort kommer det att fattas beslut om hur NVAA går vidare med utbyggnaden av VA-ledningsnätet i etapp 2 och 3 och information kommer att gå ut till berörda fastighetsägare.

Informationsmöte

Informationsmöte för alla etapper hölls den 20 oktober 2022. Presentationsmaterialet samt ett dokument med frågor och svar från mötet hittar du under rubriken Solö – bakgrund och information.

I presentationsmaterialet från informationsmötet finns en karta och beskrivning över etappindelningen i projektet.

Anmäl intresse för information om VA-utbyggnad i Solö – Storö

När du skickar in en intresseanmälan innebär det att vi behandlar dina personuppgifter. I samband med varje utskick kan du välja att avregistrera dig med svarande mejl. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på www.nvaa.se/personuppgifter.


    Senast ändrad: 07 juli 2023