Kommunalt VA på Solö

Utbyggnaden av kommunalt vatten- och spillvatten i Solö och Storö kommer att delas upp i tre etapper.

Information etapp 2 och 3, november 2022

I slutet av oktober gick det ut ett informationsbrev till alla fastighetsägare i etapp 2 och 3 att fastigheterna ingick i skrivelsen till kommunfullmäktige om utökning av verksamhetsområde för allmänna VA-tjänster. Kommunfullmäktige har nästa sammanträde den 19 december och skrivelsen hade föreslagits att tas upp för beslut då. Men på grund av inflation och dagens kostnadsläge så kommer en ny kostnadsanalys behöva göras för projektet gällande etapp 2 och 3. Detta innebär att fastigheterna i etapp 2 och 3 inte kommer att tas upp på kommunfullmäktiges sammanträde den 19 december 2022. Projektet återkommer med information när vi vet mer.

Information etapp 1

Projektering för etapp 1 sker under hösten 2022. Utbyggnaden beräknas vara klar sommaren 2023. Berörda fastigheter i etapp 1 är informerade.

Informationsmöte

Informationsmöte för alla etapper hölls den 20 oktober. Presentationsmaterialet samt ett dokument med frågor och svar från mötet hittar du under rubriken ”Solö – bakgrund och information”.

Anmäl intresse för information om VA-utbyggnad i Solö – Storö

När du skickar in en intresseanmälan innebär det att vi behandlar dina personuppgifter. I samband med varje utskick kan du välja att avregistrera dig med svarande mejl. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på www.nvaa.se/personuppgifter.


    Senast ändrad: 09 februari 2023