Låga vattennivåer och vattenbrist

Under perioder kan grundvattennivåerna i Norrtälje kommun och i stora delar av övriga landet vara väldigt låga. När vattenförbrukningen är hög kan även vattenproduktionen vara ansträngd.

Enskilt vatten eller kommunalt vatten?

Om du har enskilt vatten ansvarar du själv för din vattenförsörjning. Det finns leverantörer med tankbilar som kan leverera vatten. Kontakta Norrtälje kommun (Räddningstjänsten utanför kontorstid) om du behöver akut stöd vid vattenbrist.

Kontaktuppgifter Norrtälje kommun och räddningstjänsten

Om du har kommunalt vatten kontaktar du Norrtälje Vatten och Avfall.

Kontaktuppgifter Norrtälje Vatten och Avfall

Här kan du se var det finns tappställen där du kan hämta dricksvatten vid behov

Låga grundvattennivåer

För att undvika att nivåerna sjunker till kritiskt låga lägen i kommunen, vilket innebär risker för människor, djur och egendom, rekommenderar vi alla i kommunen att vara sparsamma med vattenförbrukningen under sommaren.

SGU (Sveriges geologiska undersökning) och SMHI (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut) gör mätningar av nivåerna på grundvatten i kommunområdet.

Du kan läsa mer om mätningar av nivåerna på grundvatten på SGU:s webbplats

Senast ändrad: 28 juni 2023