Låga vattennivåer och vattenbrist

Under perioder kan grundvattennivåerna i Norrtälje kommun och i stora delar av övriga landet vara väldigt låga. På den här sidan kan du hitta information, råd och stöd om hur du kan göra för att undvika vattenbrist, eller kan agera om du råkar ut för brist på dricksvatten.

En låg grundvattennivå ökar risken för sinande brunnar, vilket främst påverkar de med egen brunn. De som har kommunalt vatten påverkas inte lika mycket då vattnet främst kommer från större vattenförråd som sjöar. Vid akut vattenbrist finns tappställen utplacerade på olika platser i Norrtälje kommun där du kan hämta vatten.

Här kan du se var det finns tappställen där du kan hämta dricksvatten vid behov

Vid vattenbrist och akut behov av dricksvatten

Om du får akut vattenbrist som inte kan lösas via våra tappställen, eller är djurhållare eller företag där vattenbrist hotar verksamheten, kontaktar du Norrtälje Vatten och Avfall under kontorstid eller Räddningstjänstens Yttre befäl kvälls- och helgtid.

Norrtälje Vatten och Avfall och Räddningstjänsten kan erbjuda stöd för invånare och organisationer som fått vattenbrist. Exempel på stödinsatser kan vara att sätta upp fler tappställen eller öppna vattenverk för möjligheten att hämta vatten själv. Vid behov av större volymer vatten kan vi erbjuda kontaktuppgifter till bolag med möjlighet att transportera stora mängder vatten.

Kontakt kontorstid (Norrtälje Vatten och Avfall)

Telefonnummer: 0176-28 33 00

E-post: info@nvaa.se

Kontakt kvällar och helger (Räddningstjänstens Yttre befäl)

Telefonnummer: 0176-715 92

Låga grundvattennivåer

För att undvika att nivåerna sjunker till kritiskt låga lägen i kommunen, vilket innebär risker för människor, djur och egendom, rekommenderar vi alla i kommunen att vara sparsamma med vattenförbrukningen under sommaren.

Vi bevakar och tar regelbundet in SGU:s (Sveriges geologiska undersökning) och SMHIs (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut) mätningar av nivåerna på grundvatten i kommunområdet.

Du kan läsa med om mätningar av nivåerna på grundvatten på SGU:s webbplats

Senast ändrad: 23 mars 2022