Västanvik – bakgrund och information

Information om VA-projektet i Västanvik och länkar till informationsbrev, mötesprotokoll och tekniska manualer

Information

VA-rådgivning på Vattencentrum i Norrtälje

Du som fastighetsägare kan besöka vattencentrum (på Campus Roslagen i Norrtälje) för att få rådgivning om entreprenörer, LTA-system och VA i allmänhet.

Ordlista

Det finns i vatten- och avloppsbranschen en hel del facktermer som gemene man kanske inte alltid är bekanta med. Här kommer därför en liten ordlista som kan vara bra att ha med sig i VA-projekt:

VA – Vatten och avlopp

Samförläggningsprojekt – Att man går ihop, med en eller flera olika aktörer och lägger sina ledningar i samma schakt. I Västanvik samförlägger vi vatten och avloppsledningar med Vattenfalls elledningar. Detta görs i samverkan, men arbetet leds av Norrtälje Vatten och Avfall (NVAA).

LTA – Lätt trycksatt avlopp. Detta är ett avloppssystem som bygger på att avloppsvattnet pumpas ut från fastigheterna till VA-ledningarna i vägen, för vidare färd till en pumpstation. Detta system används ofta när det är svårt att ordna med självfallsavlopp. I Västanvik har c:a 65-70 % av fastigheterna LTA-avlopp. Det innebär att man som fastighetsägare måste ha en pump på sin fastighet (vilken placeras i en nedgrävd tank och syns som ett grönt lock i marken).

Pst – Pumpstation. Hit pumpas/rinner avloppsvattnet från olika delar av området. I Västanvik har vi tre stycken pumpstationer. En i söder på Dragonvägen, en mitt i – på Stortorpsvägen och en längre norrut på Kristoffers väg. Efter att ha passerat pumpstationerna så pumpas vattnet ut till huvudledningarna vid E18 för vidare färd till Kapellskärs avloppsreningsverk.

Ledningsbädd – Uppbyggnad av marken i schaktgropen på vilken man lägger ledningarna, så de ligger med rätt lutning och på rätt höjd.

Efter önskemål så kommer vi i Västanvikprojektet, här på nyhetssidan, att löpande skriva lite uppdaterad, lättläst information om vad vi gör i VA-projektet, vilka utmaningar vi har och vilket skede vi är i. Detta för att ni ska kunna följa projektet och förhoppningsvis få ta del av lite intressant information! Titta gärna runt på projektsidan för att läsa senaste nytt. Vi har bland annat lagt ut en uppdaterad tidplan för etapp 2, för att ni ska kunna få en överblick över kommande arbeten på de olika vägarna, men som vi sagt tidigare så kastar vi om vägar och tider efter behov. Allt för att ”Dala” ska kunna arbeta utan stopp!

Kort bakgrund

År 2012 togs av kommunfullmäktige beslut om utbyggnad av kommunala vatten- och spillvattenledningar till cirka 500 fastigheter i Västanviks tomtområde. Det är i grunden vattentjänstlagen som styr vilka områden som prioriteras. Några fastigheter i Västanvikområdet anslöts till det kommunala VA-nätet i samband med byggandet av en överföringsledning för vatten och avlopp till Åkerö.

Avtal om samförläggning av el- och VA-ledningar har upprättats med Vattenfall och de kommer att lägga ned elledningar i samma schakter som ledningarna för vatten och avlopp läggs.

 

Senast ändrad: 24 maj 2022