Avfallsanläggningar för företag

På våra avfallsanläggningar tar vi emot, sorterar och behandlar avfall. Som företagare kan du lämna avfall via invägning mot en avgift. Här hittar du öppettider och avgifter.

Till våra två avfallsanläggningar kan företag komma med fordon över 3,5 ton. Vad som kan lämnas på anläggningarna och avgifter framgår nedan. Privatpersoner lämnar avfall på våra återvinningscentraler.

Anläggningar och öppettider

Häverö avfallsanläggning – Häverövägen 81 i Hallstavik.
Salmunge avfallsanläggning – Salmungevägen 13 i Rimbo.

Öppet: helgfri måndag-fredag: 07-16.
Stängt: Lördagar, söndagar, röda dagar, julafton, juldagen, annandag jul, nyårsafton, nyårsdagen, påskafton, midsommarafton och midsommardagen.

Behandlingsavgifter

Avgifterna är inklusive moms.

Inlämning av avfall sker genom invägning och avgift debiteras per ton. Minsta debitering är 150 kronor. Du kan lämna avfallet sorterat eller osorterat, en högre avgift tas ut om avfallet är osorterat. För att avfallet ska räknas som sorterat behöver fraktionen vara helt ren.

För betalning används ett så kallat vågkort som registreras i en kortläsare vid besök. Ansökan för att få ett vågkort görs direkt på anläggningen och kortet får du på plats, fakturering sker i efterskott.

Söker du någon avgift som inte anges nedan – hör av dig till vår Kundservice.

Behandlingsavgift vid vägning på Häverö återvinningscentral

Avgift per ton

Företagsavfall för egen sortering (gäller endast på Häverö återvinningscentral, maxvikt på fordon 3,5 ton). 1 010 kronor

Behandlingsavgift avfallsanläggning

Avgift per ton

Stubbar 910 kronor
Osorterat avfall 2 840 kronor
Obehandlat trä, återvinningsbart 200 kronor
Behandlat trä, återvinningsbart 430 kronor
Tryckimpregnerat trä 2 460 kronor
Sorterat återvinningsbart skrot 0 kronor
Bilbatterier 0 kronor
Brännbart avfall 1 180 kronor

Nedanstående avfall kan endast lämnas på Salmunge avfallsanläggning

Latrin från extern mottagare 9 730 kronor
Täckmassor 80 kronor
Avfall till deponi
För avfall till deponi behöver en ifylld avfallsdeklaration uppvisas vid avlämning. Deklarationen finns att hämta via Självservice.
2 840 kronor

Omsorteringsavgift

Omsorteringsavgift tas ut utöver avgiften för det tippade avfallet när personalen upptäcker felaktigheter i det tippade avfallet, till exempel farligt avfall bland brännbart eller om avfallet avlämnas på fel plats. Avgift debiteras när 1 – 4 artiklar återfinns i ett lass respektive när 5 eller fler artiklar återfinns i ett lass. Omsorteringsavgiften faktureras i efterhand.

Avfallsslag

Avgift 

Feltippat avfall 1 050 kronor per lass
Elavfall 1-4 artiklar 1 130 kronor per lass
Elavfall 5 eller fler artiklar 2 840 kronor per lass
Farligt avfall 1-4 artiklar 1 130 kronor per lass
Farligt avfall 5 eller fler artiklar 2 840 kronor per lass
Vitvaror 1 700 kronor per styck
Senast ändrad: 30 maj 2023