Avlopp

Norrtälje Vatten och Avfall ansvarar för de kommunala avloppsledningsnäten med tillhörande reningsverk, runt om i Norrtälje kommun.

Om din fastighet ligger i ett kommunalt verksamhetsområde för avlopp (spillvatten) där ledningar är framdragna, kan du ansluta till det kommunala avloppsledningsnätet.

Det finns också VA-samfälligheter som är anslutna till det kommunala avloppsledningsnätet och själva har dragit fram ledningar i sitt område. Ligger din fastighet i ett sådant område kan du ansluta via VA-samfälligheten.

Finns inte kommunala avloppsledningar anlagda och inte heller någon VA-samfällighet som är ansluten till det kommunala VA-ledningsnätet så behöver du ha ett enskilt avlopp.

Du kan hitta information om i vilka områden kommunen har verksamhetsområden för dricksvatten, spillvatten och dagvatten via denna länk: Anslutning

 

Senast ändrad: 12 juli 2023