Abonnemang – Småhus med skärgårdshämtning

Här hittar du valbara abonnemang för avfallshämtning som gäller för dig som bor i ett småhus (en- och tvåbostadshus) och har skärgårdshämtning.

Valbara abonnemang

För samtliga abonnemang gäller:

 • Behållare: säckställ för sopsäck 160 liter vilken får väga max 15 kilo vid hämtning.
 • Säcken får inte innehålla förpackningar av papper, plast, glas, metall eller tidningar/returpapper. Dessa material ska lämnas för återvinning.
 • En avgift kan tillkomma på den rörliga avgiften för gångavstånd.
 • Om minst fem fastigheter ställer sina säckställ på ett gemensamt hämtställe, som är godkänt av oss, får varje fastighet ett avdrag på 200 kronor per år på den rörliga avgiften.
 • Här förklaras grundavgift och rörlig avgift.

Abonnemang: 26 hämtningar per år – Grundintervall för permanentboende

Valbart för permanentboende och även för fritidsboende på öar med permanentboende efter överenskommelse med oss om möjlighet att hämta.

Avfallet hämtas:
I norra skärgården varannan vecka året om med start vecka 1.
I södra skärgården vecka: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 47, 49 och 51.

Väder, vind och lågt vattenstånd kan påverka hämtdagen. Hämtning sker i så fall i så nära anslutning som möjligt till den planerade hämtdagen. Hämtning under veckorna 1-17 och 47-51 sker i mån av framkomlighet.

 • Grundavgift per år: 1 230 kronor.
 • Rörlig avgift per år: 2 640 kronor.
 • Total årsavgift: 3 870 kronor.

Abonnemang: 11 hämtningar per sommar – Grundintervall för fritidsboende

Valbart för fritidsboende.

Avfallet hämtas:
I norra skärgården vecka: 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 41 och 45.
I södra skärgården vecka: 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40 och 46.

 • Grundavgift per år: 1 230 kronor.
 • Rörlig avgift per år: 1 560 kronor.
 • Total årsavgift: 2 790 kronor.

Abonnemang: 13 hämtningar per år

Valbart för permanentboende och även för fritidsboende på öar med permanentboende efter överenskommelse med oss om möjlighet att hämta. Abonnemanget är valbart endast om allt matavfall året om komposteras och du har ett beslut från Norrtälje kommun om egen kompostering. Abonnemanget upphör vid ägarbyte av fastigheten.

Avfallet hämtas:
I norra skärgården vecka: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45 och 49.
I södra skärgården vecka: 1, 5, 9, 13, 17, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44 och 49.

Väder, vind och lågt vattenstånd kan påverka hämtdagen. Hämtning sker i så fall i så nära anslutning som möjligt till den planerade hämtdagen. Hämtning under veckorna 1-17 och 47-51 sker i mån av framkomlighet.

 • Grundavgift per år: 1 230 kronor.
 • Rörlig avgift per år: 1 320 kronor.
 • Total årsavgift: 2 550 kronor.

Abonnemang: 7 hämtningar per sommar

Valbart för fritidsboende. Abonnemanget är valbart endast om allt matavfall komposteras och du har ett beslut från Norrtälje kommun om egen kompostering. Abonnemanget upphör vid ägarbyte av fastigheten.

Avfallet hämtas:
I norra skärgården vecka: 19, 25, 29, 33, 37, 41 och 45.
I södra skärgården vecka: 18, 24, 28, 32, 36, 40 och 46.

 • Grundavgift per år: 1 230 kronor.
 • Rörlig avgift per år: 1 000 kronor.
 • Total årsavgift: 2 230 kronor.
Senast ändrad: 03 januari 2024