Abonnemang – Småhus med skärgårdshämtning

Här hittar du våra valbara abonnemang för avfallshämtning som gäller för dig som bor i ett småhus (en- och tvåbostadshus) och har skärgårdshämtning.

Valbara abonnemang

För samtliga abonnemang nedan gäller:
Behållare: säckställ för sopsäck 160 liter vilken får väga max 15 kilo vid hämtning.
Avgift för gångavstånd kan tillkomma på den rörliga avgiften, se längre ner på sidan.

Om minst fem fastigheter ställer sina säckställ på ett gemensamt hämtställe, som är godkänt av oss, får varje fastighet ett avdrag på 200 kronor per år på den rörliga avgiften.

Abonnemang: 26 hämtningar per år – Grundintervall för permanentboende

Valbart för permanentboende och även för fritidsboende på öar med permanentboende efter överenskommelse med oss om möjlighet att hämta.

Avfallet hämtas:
I norra skärgården varannan vecka året om med start vecka 1.
I södra skärgården vecka: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 47, 49 och 51.

Väder, vind och lågt vattenstånd kan påverka hämtdagen. Hämtning sker i så fall i så nära anslutning som möjligt till den planerade hämtdagen. Hämtning under veckorna 1-17 och 47-51 sker i mån av framkomlighet.

  • Grundavgift per år: 1 100 kronor.
  • Rörlig avgift per år: 2 360 kronor.

Abonnemang: 11 hämtningar per sommar – Grundintervall för fritidsboende

Valbart för fritidsboende.

Avfallet hämtas:
I norra skärgården vecka: 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 41 och 45.
I södra skärgården vecka: 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40 och 46.

  • Grundavgift per år: 1 100 kronor.
  • Rörlig avgift per år: 1 390 kronor.

Abonnemang: 13 hämtningar per år

Valbart för permanentboende och även för fritidsboende på öar med permanentboende efter överenskommelse med oss om möjlighet att hämta. Abonnemanget är valbart endast om allt matavfall komposteras året om och du har ett beslut från Norrtälje kommun om egen kompostering. Abonnemanget är personligt och upphör vid ägarbyte av fastigheten.

Avfallet hämtas:
I norra skärgården vecka: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45 och 49.
I södra skärgården vecka: 1, 5, 9, 13, 17, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44 och 49.

Väder, vind och lågt vattenstånd kan påverka hämtdagen. Hämtning sker i så fall i så nära anslutning som möjligt till den planerade hämtdagen. Hämtning under veckorna 1-17 och 47-51 sker i mån av framkomlighet.

  • Grundavgift per år: 1 100 kronor.
  • Rörlig avgift per år: 1 180 kronor.

Abonnemang: 7 hämtningar per sommar

Valbart för fritidsboende som komposterar allt matavfall. Abonnemanget är valbart endast om allt matavfall komposteras och du har ett beslut från Norrtälje kommun om egen kompostering. Abonnemanget är personligt och upphör vid ägarbyte av fastigheten.

Avfallet hämtas:
I norra skärgården vecka: 19, 25, 29, 33, 37, 41 och 45.
I södra skärgården vecka: 18, 24, 28, 32, 36, 40 och 46.

  • Grundavgift per år: 1 100 kronor.
  • Rörlig avgift per år: 890 kronor.
Senast ändrad: 08 juni 2023