Abonnemang – Småhus med skärgårdshämtning

Här hittar du våra valbara abonnemang för avfallshämtning som gäller för dig som bor i ett småhus (en- och tvåbostadshus) och har skärgårdshämtning.

Valbara abonnemang

En tilläggsavgift kan tillkomma på den rörliga avgiften för gångavstånd.

Om minst fem fastigheter ställer sina säckställ på ett gemensamt hämtställe, som är godkänt av oss, får varje fastighet ett avdrag på 200 kronor per år på den rörliga avgiften.

Abonnemang: 26 hämtningar per år – Grundintervall för permanentboende

Valbart för permanentboende och även för fritidsboende på öar med permanentboende efter överenskommelse med oss om hämtmöjlighet.

Avfallet hämtas:
I norra skärgården varannan vecka året om med start vecka 1.
I södra skärgården vecka: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 47, 49 och 51.

Observera! Under veckorna 1-17 och 47-51 sker hämtning i mån av framkomlighet.

  • Grundavgift per år: 1 040 kronor.
  • Rörlig avgift per år: 2 120 kronor.

Abonnemang: 11 hämtningar per sommar – Grundintervall för fritidsboende

Valbart för fritidsboende.

Avfallet hämtas:
I norra skärgården vecka: 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 41 och 45.
I södra skärgården vecka: 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40 och 46.

  • Grundavgift per år: 1 040 kronor.
  • Rörlig avgift per år: 1 250 kronor.

Abonnemang: 13 hämtningar per år

Valbart för permanentboende och även för fritidsboende på öar med permanentboende efter överenskommelse med oss om hämtmöjlighet. Abonnemanget är valbart endast om allt matavfall komposteras året om och du har ett beslut från Norrtälje kommun om egen kompostering. Abonnemanget är personligt och upphör vid ägarbyte av fastigheten.

Avfallet hämtas:
I norra skärgården vecka: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45 och 49.
I södra skärgården vecka: 1, 5, 9, 13, 17, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44 och 49.

Observera! Under veckorna 1-17 och vecka 49 sker hämtning i mån av framkomlighet.

  • Grundavgift per år: 1 040 kronor.
  • Rörlig avgift per år: 1 060 kronor.

Abonnemang: 7 hämtningar per sommar

Valbart för fritidsboende som komposterar allt matavfall. Abonnemanget är valbart endast om allt matavfall komposteras och du har ett beslut från Norrtälje kommun om egen kompostering. Abonnemanget är personligt och upphör vid ägarbyte av fastigheten.

Avfallet hämtas:
I norra skärgården vecka: 19, 25, 29, 33, 37, 41 och 45.
I södra skärgården vecka: 18, 24, 28, 32, 36, 40 och 46.

  • Grundavgift per år: 1 040 kronor.
  • Rörlig avgift per år: 790 kronor.
Senast ändrad: 13 maj 2022