Hämtning av grovavfall i storsäck från småhus i skärgården

Privatpersoner i småhus som har skärgårdshämtning kan mot avgift beställa hämtning av brännbart grovavfall och metall i storsäck. Här beskrivs hur du beställer och vad det kostar.

Vår och höst erbjuder vi hämtning efter beställning

Hämtning på våren sker under vecka 20/21.
Hämtning på hösten sker under vecka 38/39.

Säckstorlek och pris

Avfallet lämnas i en storsäck som vi levererar till dig. Storsäck är en särskild typ av säck som är gjord av ett starkt material som tål att packas tungt och lyftas med kran. Vi har tre säckstorlekar du kan välja på, kostnaden för säcken ingår i priset.

 • 200 liters säck. Säcken får väga max 250 kilo vid hämtning.
  Pris: 900 kronor per säck och hämtning.
 • 1 000 liters säck. Säcken får väga max 500 kilo vid hämtning.
  Pris: 1 400 kronor per säck och hämtning.
 • 2 000 liters säck. Även denna säck får väga max 500 kilo vid hämtning.
  Pris: 1 700 kronor per säck och hämtning.

Hur du beställer hämtning

Du börjar med att beställa leverans av önskat antal storsäck via Kundservice.
Gör beställningen minst en vecka innan din ordinarie sophämtning som sker närmast innan önskad hämtperiod av storsäck, se ovan. Säcken levereras därefter till ditt säckställ vid din nästkommande sophämtning.

Här kan du se när du har ordinarie sophämtning

Uppge vid beställningen

 • Om du önskar vår- eller hösthämtningen.
 • Antal storsäckar du önskar och storlek.
 • Namn och fastighetsbeteckning.
 • Telefonnummer du nås på dagtid. Detta för att entreprenören ska kunna nå dig vid eventuella frågor om hämtstället.

Hur hämtningen går till

 • I plastfickan på säcken/säckarna placerar du en lapp där din fastighetsbeteckning tydligt framgår.
 • Säck ska placeras så långt ut på brygga, kaj eller liknande som möjlig så att kranen på sopbåten når att lyfta säcken.
 • Säck behöver finnas på hämtstället klockan 06 på måndagen vecka 20 eller vecka 38.
 • Du kan inte få säcken i retur efter att vi har hämtat den.

Viktigt att tänka på

 • Placera inte säcken så att den blockerar/hindrar den vanliga sophämtningen.
 • Placera inte säcken på allmän kaj långt innan hämtning. Den kan då dra till sig mer/fel avfall samt hindra annan framkomlighet.
 • Överfyll inte säcken – tänk på maxvikten och att avfall ska ligga kvar i säcken när den lyfts.
 • Säck som går sönder vid lyft eller som vid hämtning uppenbart innehåller fel avfall lämnar vi kvar. Har du beställt hämtning av flera säckar faktureras du då utifrån antal säckar vi hämtar. Om samtliga beställda säckar behöver lämnas kvar faktureras du en avgift på 900 kronor för en bomkörning.
 • Säck som efter hämtning upptäcks innehålla felaktigt avfall faktureras utöver beställd hämtning även en avgift på 210 kronor per säck för felsorterat avfall.

Vad storsäcken får och inte får innehålla

Säcken får endast innehålla brännbart grovavfall och metall, försök hålla isär avfallen så gott det går.

Exempel på vad säcken inte får innehålla:

 • Byggavfall.
 • Trädgårdsavfall, till exempel löv, ris, jord och fallfrukt.
 • Isolering.
 • Toalettstolar eller tvättställ.
 • Porslin och glas.
 • Farligt avfall, exempelvis målarfärg och sprayburkar.
 • El-avfall och vitvaror.

Det avfall som inte får lämnas i säcken är du som privatperson välkommen att lämna kostnadsfritt på våra återvinningscentraler.

Här beskrivs vad du kan lämna på återvinningscentralen

Senast ändrad: 15 augusti 2022