Hämtning av grovavfall i storsäck från småhus i skärgården

Privatpersoner i småhus som har skärgårdshämtning kan mot avgift beställa hämtning av brännbart grovavfall och metall i storsäck. Här beskrivs hur du beställer och vad det kostar.

Vår och höst erbjuder vi hämtning efter beställning

Hämtning på våren sker under vecka 20/21. Säck behöver vara utställd till vecka 20.
Hämtning på hösten sker under vecka 38/39. Säck behöver vara utställd till vecka 38.

Säckstorlek och pris

Avfallet kan endast lämnas i storsäck som vi levererar till dig. Storsäck är en särskild typ av säck som är gjord av ett starkt material som tål att packas tungt och lyftas med kran. Vi har tre säckstorlekar du kan välja på, kostnaden för säcken ingår i priset för hämtning av den.

 • 200 liters säck. Säcken får väga max 250 kilo vid hämtning.
  Pris: 900 kronor per säck och hämtning.
 • 1 000 liters säck. Säcken får väga max 500 kilo vid hämtning.
  Pris: 1 400 kronor per säck och hämtning.
 • 2 000 liters säck. Även denna säck får väga max 500 kilo vid hämtning.
  Pris: 1 700 kronor per säck och hämtning.

Hur du beställer hämtning

Du beställer leverans av önskat antal storsäck med hämtning av avfallet via vår Kundservice.
Du behöver beställa minst en vecka innan en ordinarie sophämtning för att få storsäck levererad till ditt säckställ vid den sophämtningen. Du fyller därefter storsäcken med ditt brännbara grovavfall + metall och placerar den enligt anvisningarna nedan för hämtning vecka 20 eller 38. Tänk därför på när i tid du behöver beställa tjänsten för att hinna få storsäcken levererad och fylla den innan det är dags för hämtning av den.

Schemat för dina ordinarie sophämtningar ser du genom att logga in på Dina sidor.

Uppge vid beställningen

 • Om du önskar vår- eller hösthämtningen.
 • Antal storsäckar du önskar och säckstorlek.
 • Namn och fastighetsbeteckning.
 • Telefonnummer du nås på dagtid. Detta för att entreprenören ska kunna nå dig vid eventuella frågor om hämtstället.

Hur hämtningen går till

 • I plastfickan på säcken/säckarna placerar du en lapp där din fastighetsbeteckning tydligt framgår.
 • Säck ska placeras så långt ut på brygga, kaj eller liknande som möjlig så att kranen på sopbåten når att lyfta säcken.
 • Säck behöver finnas på hämtstället, se nedan, klockan 06 på måndagen vecka 20 eller 38.
 • Du kan inte få säcken i retur efter att vi har hämtat den.

Storsäckens placering och annat viktigt att tänka på

 • Placera inte säcken så att den blockerar/hindrar den vanliga sophämtningen.
 • Placera inte säcken på allmän kaj långt innan hämtning. Den kan då dra till sig mer/fel avfall samt hindra annan framkomlighet.
 • Överfyll inte säcken – tänk på maxvikten och att avfall ska ligga kvar i säcken när den lyfts ombord.
 • Säck som går sönder vid lyft eller som vid hämtning uppenbart innehåller fel avfall lämnar vi kvar. Har du beställt hämtning av flera säckar faktureras du då utifrån antal säckar vi hämtar. Om samtliga beställda säckar behöver lämnas kvar faktureras du en avgift på 500 kronor för en bomkörning.
 • Säck som efter hämtning upptäcks innehålla felaktigt avfall faktureras utöver beställd hämtning även en avgift på 220 kronor per säck för felsorterat avfall.

Vad storsäcken får och inte får innehålla

Säcken får endast innehålla brännbart grovavfall och metall, vi är tacksamma om du försöker hålla isär avfallen så gott det går.

Exempel på vad säcken inte får innehålla:

 • Byggavfall.
 • Trädgårdsavfall, till exempel löv, ris, jord och fallfrukt.
 • Isolering.
 • Toalettstolar eller tvättställ.
 • Porslin och glas.
 • Farligt avfall, exempelvis målarfärg och sprayburkar.
 • El-avfall och vitvaror.

Det avfall som inte får lämnas i säcken är du som privatperson välkommen att lämna kostnadsfritt på våra återvinningscentraler.

Här beskrivs vad du kan lämna på återvinningscentralen

Senast ändrad: 03 januari 2024