Kommunalt VA – det får du för pengarna

Kvalitetssäkrat dricksvatten hem till kranen, en avloppsrening i världsklass och en robust VA-försörjning i en växande och vidsträckt skärgårdskommun. Allt detta får du – dygnet runt – samtidigt som vi rustar och bygger ut livsviktig infrastruktur för dig, våra sjöar och hav och för kommande generationer. 

Rent dricksvatten med hemleverans 

Vi renar dricksvatten enligt Livsmedelsverkets krav och levererar det hem till dig alla dagar på året. Vattnet kontrolleras och kvalitetssäkras kontinuerligt. Det har betydligt lägre klimatpåverkan än flaskvatten med dess förpackningar och tunga transporter. Trots det kostar vattnet bara cirka 14 öre per liter inklusive avloppsrening för en normal villa med normalförbrukning 2024. 

Avloppsrening för friska sjöar och hav 

Vi renar det vatten som du spolar ner i toaletten, duschen och köksavloppet. Det r vi för att få välmående hav, sjöar och vattendrag. Avloppsreningsverken har en enorm betydelse för att minska övergödning orsakad av kväve och fosfor. Kraven på rening av läkemedel och andra ämnen ökar. Vi leder även bort så kallat dagvatten från nederbörd och renar det i dagvattendammar. 

Livsviktig infrastruktur i en växande kommun 

Vatten och avlopp är en förutsättning för att fler ska kunna bosätta sig i vår vackra kommun, likaså för att skolor, sjukhus, bostäder och företag ska kunna etablera sig och nya arbetstillfällen ska uppstå. Norrtälje kommun har flest fritidshus i landet, många med enskilda VA-lösningar. När dessa döms ut måste vi bygga ut kommunalt VA för att minska miljöpåverkan och säkra kvaliteten på dricksvatten. VA-kollektivet får inte gå med vinst och behöver därför låna till dessa investeringar när kostnaderna är större än intäkterna. 

Långa ledningar och många verk

Norrtälje kommun har över hundra mil ledningar, 17 avloppsreningsverk och 10 vattenverk som behöver underhållas. Vår vidsträckta kommun med stor glesbygd och många enskilda VA-lösningar gör att det är relativt få som är med och delar på kostnaden. Renoveringsbehoven är omfattande för de VA-installationer som staten var med och finansierade på 50-70-talet, vilka kommunerna sedan tog över driftansvaret för. 

Dygnet runt-service 

När det uppstår ett avloppsstopp, en vattenläcka eller ett prov inte blir godkänt rycker vår jour ut, lagar och informerar. Våra anläggningar behöver fungera dygnet runt, alla dagar. För Norrtälje Vatten och Avfall är det viktigt att erbjuda en trygg och så störningsfri verksamhet som möjligt, med satsningar på hållbar och säker samhällsutveckling och en ekonomi i balans.

Vill du veta mer?

Här listar vi några vanliga frågor och svar om avgifterna för kommunalt VA.

Om du har fler frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Senast ändrad: 14 juni 2024