Vad du kan lämna på återvinningscentralen

Här beskrivs vad du kan lämna på våra återvinningscentraler. Vill du göra en god insats och samtidigt minska mängden avfall - lämna gärna felfritt till återbruket!
Batterier

Hur privatpersoner och företag lämnar på återvinningscentralen

Privatpersoner använder återvinningscentralerna utan kostnad, den servicen ingår i grundavgiften hushåll betalar för sin avfallshämtning. Företag/verksamheter behöver betala en avgift. Visst avfall lämnar de utan avgift och visst avfall får de inte lämna alls. Nedan beskrivs vad som kan lämnas på återvinningscentralen.

Här beskrivs vad som gäller för företag

Till återbruket

I stället för att slänga hela och rena prylar och textilier i containrarna gör du en god insats genom att lämna dessa till återbruket som vi driver i samarbete med Stockholms Stadsmission. Mer information om återbruken finns i menyn.

I containrarna på återvinningscentralen

Nedan finns exempel på avfall som kan lämnas i respektive uppmärkt container. Fråga personalen om du är osäker på var ditt avfall ska lämnas. Avfall förpackat i säckar eller kartonger måste tömmas ur i containrarna. Exempel på avfall som inte får lämnas beskrivs längre ner på sidan.

Observera! Benämningen och exemplen på de olika avfallen nedan kommer att uppdateras så snart det nya skyltarna finns på våra tre återvinningscentraler. Är du osäker på var du ska lägga ditt avfall fram till dess – fråga gärna personal på plats!

Exempel: Parkslide, björnloka, blomsterlupin, jättebalsamin och jätteloka.

Observera: Paketera växtavfallet väl i hållbara säckar och lämnar i containern Invasiva växter. Växtavfallet går till förbränning för att inte spridas vidare i landskap och konkurrera ut inhemska växter. Det är under transport och när växterna hanteras som risken för spridning är som störst. Det är därför viktigt att växterna paketeras väl vid transport till återvinningscentralen. Tänk på – kompostera aldrig växtavfall från invasiva växter eller lämna det bland restavfallet.

På Naturvårdsverkets webbplats kan du läsa mer om invasiva växter, hur du känner igen dem, vilka problem de skapar och vad du kan göra åt dem.

Vanligaste invasiva växter och djur i Sverige på Naturvårdsverkets webbplats

Exempel: Löv, gräs och fallfrukt. Inga säckar i containern!

Observera! mossa lägger du i containern Energiåtervinning och invasiva växter i containern Invasiva växter.

Exempelvis: Grenar, kvistar, sly, häckklipp, granris, tallris, julgran och påskris. Julgran och ris ska vara utan dekoration/pynt.
Observera! invasiva växter lägger du i containern Invasiva växter.

Brännbart och textil lämnas i samma container men ska sorteras i separata container beroende på avfallets storlek. Avfall som är mindre än 50x50x50 centimeter lämnas i en container och avfall som är större i en annan container.

Brännbart

Exempelvis: cykeldäck, tapeter, CD-skivor, böcker, trästolar, frigolit och byggplast.

Textil

Exempelvis: mattor, heltäckningsmatta, dynor, madrasser, presenningar, skinn/läder, klädda möbler och kläder.

Tänk på att textilier, både helt och trasigt, även kan lämnas i Human Bridges behållare och helt och rent till återbruket. Mer information hittar du i menyn.

Isolering, toalettstolar, tvättställ, porslin och glas.

Omålat virke och ved.

Målade brädor, plywoodskivor och spånskivor.

Trallvirke och slipers.

Möbler, vattentunnor, tvättkorgar, hinkar, pulkor och leksaker (ej elektriska).

Rena gipsskivor, torra och utan kakel, reglar och dylikt.

Armeringsjärn, cyklar, järn, galvad plåt, aluminium, grillar, kontorsstolar, barnvagnar, skottkärror, stängsel, mopeddelar och gräsklippare (tömda på olja och bensin).

Sten, grus, jord och tegelpannor.

Eternitrör och plattor. Avfallet måste vara paketerat i plast för att undvika spridning av asbestdamm.

Roddbåtar upp till 6 meter av trä, plast och aluminium kan lämnas på Salmunge och Häverö återvinningscentraler. Observera att det endast gäller roddbåtar. Fråga personal på plats var du ska lämna av båten. Du kan även kontakta Båtskroten som tar emot båtar som ska skrotas.

Till Båtskrotens webbplats

Med och utan fälg. Endast från hushåll.

Vid miljöstationen

På miljöstationen kan hushåll lämna farligt avfall och överblivet matfett.

Här hittar du exempel på avfall som lämnas vid miljöstationen

El-avfall och vitvaror

  • El-avfall, till exempel tv-apparater, mikrovågsugnar, köksfläktar, spishällar, värmepumpar, datorer, telefoner och lamparmaturer.
  • Vitvaror som kyl, frys, spis, diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare och torkskåp.

Vid återvinningsstationen

Utanför Salmunge och Häverö återvinningscentraler finns en återvinningsstation där hushåll kan lämna förpackningar och tidningar/returpapper. Vid Görla återvinningscentral finns återvinningsstationen på Gösvägen 11. Mer information om återvinningsstationer finns i menyn.

Vad som inte får lämnas på återvinningscentralen

På våra återvinningscentraler kan du lämna det mesta. Men det finns material som du inte får lämna, bland annat:

  • Restavfall (sopor) och matavfall.
  • Animaliskt avfall (exempelvis mördarsniglar och slaktavfall).
  • Ammunition/sprängmedel – Omhändertas av polisen eller lämnas till vapenhandlare.
  • Fyrverkerier – Lämnas till återförsäljare.
  • Läkemedel och kanyler – Lämnas till apotek.
  • Radioaktivt material – Kontakta Strålsäkerhetsmyndigheten för information.
  • Gasoltuber och svetsgastuber – Lämnas till återförsäljare.
Senast ändrad: 22 januari 2024