Matavfall

Genom att sortera ut ditt matavfall är du med och bidrar till en bättre miljö. Här kan du läsa om krav på matavfallssortering och miljönyttan med att återvinna matavfall samt få tips för att lyckas med din sortering.
Flicka som lämnar en matavfallspåse i kärlet

Matavfallssortering obligatoriskt från 2024

Från 1 januari 2024 är det krav på obligatorisk utsortering av matavfall för alla hushåll och verksamheter i Sverige. Dispens från kravet i vår kommun är tillsvidare de som har båthämtning av sitt avfall då hanterings- och transportfrågan av matavfall i skärgården behöver utredas vidare.

Hur du matavfallssorterar, lyckas med din sortering och mer information kring matavfallssortering hittar du i menyn.

Ditt matavfall blir miljövänligt drivmedel och ny mat

Matavfallet vi samlar in rötas till biogas i en biogasanläggning i Uppsala. Biogasen kan exempelvis användas som drivmedel i bilar och bussar. På så sätt minskar behovet av fossila bränslen som bensin och diesel, vars utsläpp bidrar till växthuseffekten.

Biogödsel, som är en rest från rötningsprocessen, har hög näringshalt och används som gödningsmedel på jordbruksmark där ny mat odlas. Biogödsel kan alltså ersätta konstgödsel. Mat blir till ny mat, helt enkelt!

Senast ändrad: 09 april 2024