Extra sophämtning för flerbostadshus och verksamheter

Här hittar du avgifter för extra hämtning av restavfall och/eller matavfall.

Att beställa extra hämtning

Önskar du beställa extra hämtning och har avfallskärl gör du beställningen enklast via Självservice.
Har du container eller bottentömmande behållare gör du beställningen via vår Kundservice.

Avgift vid fastlandshämtning

Framkörningsavgift

En framkörningsavgift på 330 kronor per kund och hämtning tillkommer om hämtningen beställs till ett annat tillfälle än det ordinarie hämttillfället.

Hämtningsavgift per säck/kärl om matavfallet har sorterats ut

 • Sopsäck 160 liter (max 15 kilo): 110 kronor.
 • Matavfallskärl 140 liter: 100 kronor.
 • Restavfallskärl 190 liter: 130 kronor.
 • Restavfallskärl 240 liter: 170 kronor.
 • Restavfallskärl 370 liter: 260 kronor.
 • Restavfallskärl 660 liter: 450 kronor.

Hämtningsavgift per säck/kärl om matavfallet inte har sorterats ut

 • Sopsäck 160 liter (max 15 kilo): 220 kronor.
 • Restavfallskärl 190 liter: 260 kronor.
 • Restavfallskärl 240 liter: 330 kronor.
 • Restavfallskärl 370 liter: 520 kronor.
 • Restavfallskärl 660 liter: 910 kronor.

Avgift vid skärgårdshämtning

Hämtning av extra sopsäck vid ett ordinarie hämttillfälle

 • 210 kronor/säck (160 liter, max 15 kilo)
Senast ändrad: 30 januari 2023