Extra sophämtning för flerbostadshus och verksamheter

Här hittar du avgifter för extra hämtning av restavfall och/eller matavfall och hur du går tillväga för att beställa tjänsten.

Att beställa extra hämtning

Har du avfallskärl/säckställ beställer du extra hämtning enkelt genom att logga in på Dina sidor via Självservice.
Har du container eller bottentömmande behållare beställa du via vår Kundservice.

Avgift vid fastlandshämtning

Innehåll i säck/kärl

I sopsäck och restavfallskärl får inte finnas matavfall, förpackningar av papper, plast, glas, metall eller tidningar/returpapper. I matavfallskärl får endast finnas matavfall i avsedda papperspåsar.

Framkörningsavgift

En framkörningsavgift på 350 kronor per kund och hämtning tillkommer på hämtningsavgiften nedan om hämtningen beställs till ett annat tillfälle än det ordinarie hämttillfället.

Hämtningsavgift

Sopsäck 160 liter (max 15 kilo)
120 kronor per säck.

Matavfallskärl 140 liter
100 kronor per kärl

Restavfallskärl 190 liter
140 kronor per kärl.

Restavfallskärl 240 liter
180 kronor per kärl.

Restavfallskärl 370 liter
270 kronor per kärl.

Restavfallskärl 660 liter
490 kronor per kärl.

Avgift vid skärgårdshämtning

Extra sopsäck 160 liter (max 15 kilo)

  • 230 kronor per säck.
  • Kan endast beställas för hämtning vid ett ordinarie hämttillfälle.
  • Säcken får inte innehålla förpackningar av papper, plast, glas, metall eller tidningar/returpapper. Dessa material ska återvinnas.
Senast ändrad: 03 januari 2024