Extra sophämtning för flerbostadshus och verksamheter

Här hittar du avgifter för extra hämtning av restavfall och/eller matavfall.

Att beställa extra hämtning

Önskar du beställa extra hämtning hör du av dig till vår Kundservice.
Det är endast den som är abonnent, det vill säga, får fakturan för avfallshämtningen som kan beställa extra hämtning.

Avgift vid fastlandshämtning

Framkörningsavgift

En framkörningsavgift på 310 kronor per kund och hämtning tillkommer om hämtningen beställs till ett annat tillfälle än det ordinarie hämttillfället.

Hämtningsavgift per säck/kärl om allt matavfall sorteras ut

 • Sopsäck 160 liter (max 15 kilo): 100 kronor.
 • Matavfallskärl 140 liter: 90 kronor.
 • Restavfallskärl 190 liter: 120 kronor.
 • Restavfallskärl 240 liter: 160 kronor.
 • Restavfallskärl 370 liter: 240 kronor.
 • Restavfallskärl 660 liter: 430 kronor.

Hämtningsavgift per säck/kärl om matavfall inte sorteras ut

 • Sopsäck 160 liter (max 15 kilo): 210 kronor.
 • Restavfallskärl 190 liter: 250 kronor.
 • Restavfallskärl 240 liter: 320 kronor.
 • Restavfallskärl 370 liter: 490 kronor.
 • Restavfallskärl 660 liter: 860 kronor.

Avgift vid skärgårdshämtning

Hämtning av extra sopsäck vid ett ordinarie hämttillfälle

 • 190 kronor/säck (160 liter, max 15 kilo)
Senast ändrad: 07 maj 2022