Obligatorisk slamtömning

Har du ett enskilt avlopp ska du ha ett abonnemang för slamtömning. Här beskrivs när du behöver beställa ett nytt abonnemang och hur du går till väga för att bli påmind via SMS/e-post innan tömning.

Det är endast den entreprenör som vi har avtal med som får tömma slamanläggningar i Norrtälje kommun och hämta uttjänt material från minireningsverk med fosforfälla/fosforfilter. Läs mer om minireningsverk i menyn.

När du behöver beställa ett abonnemang för tömning

Så snart du har tagit en ny eller ändrad slamanläggning (slamavskiljare, minireningsverk eller sluten tank) i bruk ska du beställa ett nytt abonnemang för slamtömning. Du beställer nytt abonnemang via Självservice.

Ha koll på dina tömningstider

Din slamanläggning töms regelbundet. Har du fler anläggningar kan de tömmas olika år beroende på respektive anläggnings tömningsintervall. När dina ordinarie tömningar utförs ser du i ditt tömningsschema vilket du kommer åt genom att logga in på Dina sidor.

Påminnelse via SMS/e-post innan tömning

Önskar du bli påmind via SMS och/eller e-post innan en ordinarie tömning – lämna dina kontaktuppgifter och välj aviseringssätt genom att logga in på Dina sidor.

Tänk på! Du behöver själv ha koll på när dina tömningar utförs, även om vår påminnelse av någon anledning skulle utebli. När du lämnar dina kontaktuppgifter kan du framöver även få andra meddelanden via SMS/e-post som rör dina tömningar och övriga tjänster hos oss.

Om du saknar e-legitimation/BankID

Saknar du e-legitimation/BankID för att logga in på Dina sidor kan du mejla nedan uppgifter till oss. För att uppgifterna ska bli helt korrekt registrerade önskar vi att du mejlar dem framför att ringa och meddela dem. Lämnar du uppgifterna via mejl innebär det en handläggning för oss. Ha därför själv koll på när din nästkommande tömning utförs ifall vi inte hunnit med att registrera dina uppgifter för en påminnelse. Du mejlar nedan till info@nvaa.se

  • Att du önskar påminnelse om slamtömning
  • Namn/företagsnamn på abonnenten (den som får fakturan).
  • E-postadress om du önskar få påminnelsen via mejl och mobilnummer om du önskar få den via SMS. Du kan välja båda alternativen, SMS skickas dock endast inom Sverige.
  • Organisationsnummer och kundnummer om det avser ett företag, numren framgår på fakturan.

Tänk på! ändras dina lämnade uppgifter behöver du meddela oss detta för att fortsatt få påminnelsen.

För mer information kring slamtömning

Vad du behöver tänka på inför tömning, avgifter och annan relevant information kring slamtömning finns i menyn.

Senast ändrad: 03 november 2023