Obligatorisk slamtömning

Har du ett enskilt avlopp ska du ha ett abonnemang för regelbunden slamtömning. Här beskrivs när du behöver beställa ett nytt abonnemang och hur du går till väga för att bli påmind via SMS/e-post innan tömning.

Det är endast den entreprenör som vi har avtal med som får tömma slamanläggningar i kommunen. Det gäller även vid extra tömning och jourtömning. Har du ett minireningsverk med fosforfälla/fosforfilter är det även vår entreprenör som ska hämta det uttjänta materialet. Mer information om tömning av minireningsverk finns i menyn.

När du behöver beställa ett abonnemang

Så snart du har tagit en ny eller ändrad slamanläggning (slamavskiljare, minireningsverk eller sluten tank) i bruk behöver du beställa ett nytt abonnemang för slamtömning. Det är fastighetsägarens ansvar att beställningen blir gjord. Är du osäker på om anläggning behöver ett nytt abonnemang eller inte – hör av dig till vår Kundservice.

Nytt abonnemang för slamtömning beställer du via Självservice.

Ha koll på dina tömningstider

Din slamanläggning töms regelbundet. Har du fler anläggningar kan de tömmas olika år beroende på respektive anläggnings tömningsintervall. När dina ordinarie tömningar utförs ser du i e-tjänsten Dina abonnemang.

Påminnelse via SMS/e-post innan tömning

Vill du bli påmind via SMS och/eller e-post innan en ordinarie tömning lämnar du dina kontaktuppgifter i vår e-tjänst. Du kan även lämna kontaktuppgifter till fler personer om du vill att fler än du själv ska få påminnelsen om tömning på din fastighet. Tjänsten är kostnadsfri.

Tänk på! Du behöver själv ha koll på när dina tömningar utförs, även om vår påminnelse av någon anledning skulle utebli. När du lämnar dina kontaktuppgifter kan du framöver även få andra meddelanden via SMS/e-post som rör dina tömningar och dina övriga avfallstjänster hos oss.

E-tjänsten för påminnelse om tömning hittar du via Självservice.

Om du saknar e-legitimation/BankID

Saknar du e-legitimation/BankID för att logga in i e-tjänsten kan du mejla nedan uppgifter till oss. För att uppgifterna ska bli helt korrekt registrerade önskar vi att du mejlar dem framför att ringa och meddela dem. Lämnar du kontaktuppgifter på annat sätt än via e-tjänsten innebär det en handläggning för oss. Ha därför själv koll på när din nästkommande tömning utförs ifall vi inte hunnit med att registrera dina uppgifter för en påminnelse.

Du mejlar nedan uppgifter till info@nvaa.se

  • Namn/företagsnamn på abonnenten (den som får fakturan).
  • E-postadress och/eller mobilnummer.
  • Önskat aviseringssätt: e-post eller SMS eller båda alternativen (SMS skickas endast inom Sverige).
  • Organisationsnummer och kundnummer om det avser ett företag, numren framgår på fakturan.

För mer information kring slamtömning

Vad du behöver tänka på inför tömning, avgifter och annan relevant information kring slamtömning finns i menyn.

Senast ändrad: 18 januari 2023