Obligatorisk slamtömning

Har du en enskild avloppsanläggning ska du ha ett abonnemang för regelbunden slamtömning. Här beskrivs när du behöver beställa ett nytt abonnemang och hur du anmäler dig för att bli påmind före tömning.

Det är endast den entreprenör vi har avtal med som får tömma slamanläggningar i kommunen. Det gäller även vid extra tömning och jourtömning. Har du ett minireningsverk med fosforfälla/fosforfilter är det även vår entreprenör som ska hämta det uttjänta materialet. Mer information om tömning av minireningsverk finns i menyn.

När du behöver och inte behöver beställa ett abonnemang

Det är fastighetsägarens ansvar att beställa abonnemang för tömning snarast efter det att en ny eller ändrad anläggning har tagits i bruk.

Du behöver beställa ett nytt abonnemang när:

  • Du har anlagt en ny avloppsanläggning.
  • Du har bytt ut befintlig slamavskiljare/minireningsverk/sluten tank mot en ny som har en annan volym än den borttagna.
  • Du har ändrat placering på befintlig slamavskiljare/minireningsverk/sluten tank.

Du behöver inte beställa ett nytt abonnemang:

  • Om du endast har ändrat befintlig infiltrationsbädd/annan efterföljande rening. Då denna ändring inte påverkar din befintliga slamavskiljare/minireningsverk/slutna tank, kan ditt pågående abonnemang fortlöpa med det tömningsintervall du har idag.
  • Om Norrtälje kommuns bygg- och miljönämnds beslut medger eget omhändertagande av slammet.

Abonnemang för slamtömning beställer du via Självservice.

Ha koll på dina tömningstider

Din slamanläggning töms regelbundet. Har du fler anläggningar kan de tömmas olika år beroende på respektive anläggnings tömningsintervall.

När dina tömningar utförs ser du på sidan Dina hämtningar och tömningar.

Påminnelse via SMS/e-post före tömning

Önskar du kostnadsfritt bli påmind via SMS/e-post före tömning lämnar du dina kontaktuppgifter via Självservice.

Tänk på att du själv behöver ha koll på när dina tömningar utförs, även om vår påminnelse av någon anledning skulle utebli. När du lämnar dina kontaktuppgifter kan du framöver även komma att få andra meddelanden via SMS/e-post som rör dina tömningar och övriga tjänster hos oss. Vi minskar mängden pappersutskick och du får våra meddelanden snabbare!

Lämna flera kontaktuppgifter eller om du saknar e-legitimation/BankID

Vill du lämna flera e-postadresser och/eller telefonnummer som kontaktuppgifter eller saknar e-legitimation/BankID för att logga in och beställa påminnelse, mejlar du i stället uppgifterna nedan till oss. Tänk på att meddela oss om uppgifterna ändras.

Vår e-postadress är info@nvaa.se

  • Namn/företagsnamn på abonnenten (den som får fakturan).
  • E-postadress och/eller mobilnummer.
  • Önskat aviseringssätt: e-post eller SMS eller båda alternativen (SMS skickas endast inom Sverige).
  • Organisationsnummer och kundnummer om det avser ett företag, numren framgår på fakturan.

För mer information kring slamtömning

Vad du behöver tänka på inför tömning, avgifter och annan relevant information kring slamtömning finns i menyn.

Senast ändrad: 09 maj 2022