Obligatorisk slamtömning

Har du ett enskilt avlopp ska du ha ett abonnemang för regelbunden slamtömning. Här beskrivs när du behöver beställa ett nytt abonnemang och hur du går till väga för att bli påmind via SMS/e-post före tömning.

Det är endast den entreprenör som vi har avtal med som får tömma slamanläggningar i kommunen. Det gäller även vid extra tömning och jourtömning. Har du ett minireningsverk med fosforfälla/fosforfilter är det även vår entreprenör som ska hämta det uttjänta materialet. Mer information om tömning av minireningsverk finns i menyn.

När du behöver och inte behöver beställa ett abonnemang

Så snart en ny eller ändrad avloppsanläggning är tagen i bruk behöver, i de flesta fall, ett nytt abonnemang för tömning beställas. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att beställningen blir gjord.

Du behöver beställa ett nytt abonnemang när:

  • Du har anlagt en ny avloppsanläggning på en fastighet där det tidigare inte funnits någon anläggning.
  • Du har kompletterat med en ytterligare anläggning.
  • Du har bytt ut befintlig slamavskiljare/minireningsverk/sluten tank och den tidigare är tagen ur bruk.
  • Du har ändrat placering på befintlig slamavskiljare/minireningsverk/sluten tank.

Du behöver inte beställa ett nytt abonnemang:

  • Om du endast har ändrat befintlig infiltrationsbädd/annan efterföljande rening. Då denna ändring inte påverkar din slamavskiljare/minireningsverk/slutna tank, kan ditt pågående abonnemang fortlöpa.
  • Om bygg- och miljönämndens beslut medger eget omhändertagande av slammet.

Abonnemang för slamtömning beställer du via Självservice.

Ha koll på dina tömningstider

Din slamanläggning töms regelbundet. Har du fler anläggningar kan de tömmas olika år beroende på respektive anläggnings tömningsintervall.

När dina ordinarie tömningar utförs ser du snabbt på sidan Dina hämtningar och tömningar.

Påminnelse via SMS/e-post före tömning

Vill du bli påmind via SMS och/eller e-post före en ordinarie tömning lämnar du dina kontaktuppgifter i vår e-tjänst. Tjänsten är kostnadsfri och du kan lämna kontaktuppgifter till flera personer om du önskar att fler än du själv ska få påminnelsen.

E-tjänsten för påminnelse om tömning hittar du via Självservice.

Tänk på! Du behöver själv ha koll på när dina tömningar utförs, även om vår påminnelse av någon anledning skulle utebli. När du lämnar dina kontaktuppgifter kan du framöver även komma att få andra meddelanden via SMS/e-post som rör dina tjänster hos oss. Vi minskar mängden pappersutskick och du får våra meddelanden snabbare!

Om du saknar e-legitimation/BankID

Om du saknar e-legitimation/BankID för att logga in och beställa påminnelse mejlar du i stället uppgifterna nedan till oss. Tänk på att meddela oss om uppgifterna ändras.

Vår e-postadress är info@nvaa.se

  • Namn/företagsnamn på abonnenten (den som får fakturan).
  • E-postadress och/eller mobilnummer.
  • Önskat aviseringssätt: e-post eller SMS eller båda alternativen (SMS skickas endast inom Sverige).
  • Organisationsnummer och kundnummer om det avser ett företag, numren framgår på fakturan.

För mer information kring slamtömning

Vad du behöver tänka på inför tömning, avgifter och annan relevant information kring slamtömning finns i menyn.

Senast ändrad: 27 november 2022