Abonnemang – Småhus med fastlandshämtning

Här hittar du valbara abonnemang för avfallshämtning som gäller för dig som bor i ett småhus (en- och tvåbostadshus) och har fastlandshämtning.

Valbara abonnemang

För samtliga abonnemang gäller:

 • Behållare: restavfallskärl 190 liter och matavfallskärl 140 liter.
 • Utsortering av allt matavfall är obligatoriskt, inget matavfall får lämnas i restavfallskärl.
 • Förpackningar av papper, plast, glas, metall samt tidningar/returpapper får inte lämnas i kärl. Dessa material ska lämnas för återvinning.
 • En avgift kan tillkomma på den rörliga avgiften för gångavstånd. 
 • Här förklaras grundavgift och rörlig avgift.

Abonnemang: 26 hämtningar per år – Grundintervall för permanentboende

Valbart för permanentboende och fritidsboende.
Restavfall och matavfall hämtas varannan vecka året om.

 • Grundavgift per år: 1 230 kronor.
 • Rörlig avgift per år: 1 580 kronor.
 • Total årsavgift: 2 810 kronor.

Abonnemang: 13 hämtningar per sommar – Grundintervall för fritidsboende

Valbart för fritidsboende.
Restavfall och matavfall hämtas varannan vecka, antingen mellan vecka 16-40 eller vecka 17-41.

 • Grundavgift per år: 1 230 kronor.
 • Rörlig avgift per år: 910 kronor.
 • Total årsavgift: 2 140 kronor.

Abonnemang: 19 hämtningar per år

Valbart för permanentboende och fritidsboende.
Restavfall och matavfall hämtas beroende på område:
Antingen vecka: 4, 8, 12, varannan vecka mellan vecka 16-40 och vecka 44, 48 samt 52.
Eller vecka: 1, 5, 9, 13, varannan vecka mellan vecka 17-41 samt vecka 45 och 49.

 • Grundavgift per år: 1 230 kronor.
 • Rörlig avgift per år: 1 300 kronor.
 • Total årsavgift: 2 530 kronor.

Abonnemang: 13 hämtningar per år

Valbart för permanentboende och fritidsboende som komposterar allt matavfall året om, inget matavfall får lämnas i restavfallskärlet. Abonnemanget är valbart endast om du har ett beslut från Norrtälje kommun om att få kompostera matavfallet. Abonnemanget upphör vid ägarbyte av fastigheten.

Restavfall hämtas var fjärde vecka året om:
Antingen med start vecka 1 i område med hämtning udda veckor eller vecka 4 i område med hämtning jämna veckor.

 • Grundavgift per år: 1 230 kronor.
 • Rörlig avgift per år: 790 kronor.
 • Total årsavgift: 2 020 kronor.

Abonnemang: 7 hämtningar per sommar

Valbart för fritidsboende som komposterar allt matavfall, inget matavfall får lämnas i restavfallskärlet. Abonnemanget är valbart endast om du har ett beslut från Norrtälje kommun om att få kompostera matavfallet. Abonnemanget upphör vid ägarbyte av fastigheten.

Restavfall hämtas beroende på område:
Antingen vecka: 16, 20, 24, 28, 32, 36 och 40.
Eller vecka: 17, 21, 25, 29, 33, 37 och 41.

 • Grundavgift per år: 1 230 kronor.
 • Rörlig avgift per år: 490 kronor.
 • Total årsavgift: 1 720 kronor.
Senast ändrad: 24 januari 2024