Abonnemang – Småhus med fastlandshämtning

Här hittar du valbara abonnemang för avfallshämtning som gäller för dig som bor i ett småhus (en- och tvåbostadshus) och har fastlandshämtning.

Valbara abonnemang

Utsortering av allt matavfall är standard. En tilläggsavgift kan tillkomma på den rörliga avgiften för gångavstånd. 

Abonnemang: 26 hämtningar per år – Grundintervall för permanentboende

Valbart för permanentboende och fritidsboende.
Avfallet hämtas varannan vecka året om.

 • Grundavgift per år: 1 040 kronor.
 • Rörlig avgift per år:
  1 400 kronor om allt matavfall sorteras ut.
  2 800 kronor om matavfallet inte sorteras ut.

Abonnemang: 13 hämtningar per sommar – Grundintervall för fritidsboende

Valbart för fritidsboende.
Avfallet hämtas varannan vecka, antingen mellan vecka 16-40 eller vecka 17-41.

 • Grundavgift per år: 1 040 kronor.
 • Rörlig avgift per år:
  810 kronor om allt matavfall sorteras ut.
  1 610 kronor om matavfallet inte sorteras ut.

Abonnemang: 19 hämtningar per år

Valbart för permanentboende och fritidsboende.

Avfallet hämtas beroende på område:
Antingen vecka: 4, 8, 12, varannan vecka mellan vecka 16-40 och vecka 44, 48 och 52.
Eller vecka: 1, 5, 9, 13, varannan vecka mellan vecka 17-41 och vecka 45 och 49.

 • Grundavgift per år: 1 040 kronor.
 • Rörlig avgift per år:
  1 160 kronor om allt matavfall sorteras ut.
  2 310 kronor om matavfallet inte sorteras ut.

Abonnemang: 13 hämtningar per år

Valbart för permanentboende och fritidsboende som komposterar allt matavfall året om. Abonnemanget är valbart endast om du har ett beslut från Norrtälje kommun om att få kompostera matavfallet. Abonnemanget är personligt och upphör att gälla vid ägarbyte av fastigheten.

Avfallet hämtas var fjärde vecka året om:
Antingen med start vecka 1 i område med hämtning udda veckor eller vecka 4 i område med hämtning jämna veckor.

 • Grundavgift per år: 1 040 kronor.
 • Rörlig avgift per år: 700 kronor.

Abonnemang: 7 hämtningar per sommar

Valbart för fritidsboende som komposterar allt matavfall. Abonnemanget är valbart endast om du har ett beslut från Norrtälje kommun om att få kompostera matavfallet. Abonnemanget är personligt och upphör att gälla vid ägarbyte av fastigheten.

Avfallet hämtas beroende på område:
Antingen vecka: 16, 20, 24, 28, 32, 36 och 40.
Eller vecka: 17, 21, 25, 29, 33, 37 och 41.

 • Grundavgift per år: 1 040 kronor.
 • Rörlig avgift per år: 430 kronor.
Senast ändrad: 24 maj 2022