Kommunalt VA i Västernäs, Östernäs och Uppnäs

Under 2022 arbetar Sweco vidare med projekteringen inför utbyggnaden av det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet i området. Parallellt med projekteringen sker samråd med fastighetsägare.

Informationsmöten för fastighetsägare

I början av juni hölls informationsmöten om VA-utbyggnadsprojektet i Västernäs, Östernäs och Uppnäs. Presentationsunderlaget som användes vid informationsmötena finns under rubriken Bakgrund och Information.

Anmäl intresse för information om Västernäs, Östernäs och Uppnäs

    När du skickar in en intresseanmälan innebär det att vi behandlar dina personuppgifter. I samband med varje utskick kan du välja att avregistrera dig med svarande mejl.

    Senast ändrad: 22 juni 2022