Kommunalt VA i Västernäs, Östernäs och Uppnäs

Under början av 2023 arbetar Sweco vidare med projekteringen inför utbyggnaden av det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet i området. Parallellt med projekteringen sker samråd med fastighetsägare.

Information om projektet

I ett utskick som gjordes i början av november finns information om vad som nu händer i projektet och om de förseningar som uppstått. Brevet finns att läsa i sin helhet under rubriken Bakgrund och information

Arbetet med projekteringen kommer att förlängas och beräknas vara klart våren 2023. Bland annat behövs mer tid för att samråda med fastighetsägare om förbindelsepunktens placering och samråden pågår.

Resultatet av samråden kommer sedan att lämnas till Lantmäteriet i samband med att NVAA ansöker om en ny förrättning av ledningsrätt för våra VA-ledningar. NVAA kommer även att ansöka om tillstånd för arbetsområdets utbredning. Alla berörda fastighetsägare kommer att bli inbjudna till möte av Lantmäteriet.

När projekteringen är klar kommer en upphandling av entreprenör att ske och när entreprenören är upphandlad kommer vi att sända ut mer information till samtliga fastighetsägare som berörs av projektet.

Besiktning av byggnader och brunnar kommer att ske innan entreprenaden påbörjas.

Information förbindelsepunkter

Ett utskick till fastighetsägare i området gjordes 9 september. Det gällde att se över och besluta var fastighetens förbindelsepunkt ska placeras – alltså den plats där ledningarna för vatten och avlopp ska komma in på fastigheten. Alla fastighetsägare behöver godkänna och signera utskickad karta och frischaktsavtal. Mer information om detta finns under Bakgrund och Information.

Anmäl intresse för information om Västernäs, Östernäs och Uppnäs

    När du skickar in en intresseanmälan innebär det att vi behandlar dina personuppgifter. I samband med varje utskick kan du välja att avregistrera dig med svarande mejl.

    Senast ändrad: 07 februari 2023