Tömningsstationer för fritidsbåtar

I vår vackra skärgård finns flera mottagningsstationer där du som fritidsbåtsägare kan tömma din båttoalett. Att släppa ut avfall från båttoalett i hav, sjöar och inre vattendrag är förbjudet för alla fritidsbåtar, dock inte för de som är k-märkta.

Förbudet gäller hela Sveriges sjöterritorium, längs hela Sveriges kust, i alla sjöar och inre vattendrag. Genom att inte släppa ut toalettavfallet hjälper du till att minska övergödningen av våra vatten. Du bidrar också till att förbättra närmiljön när mindre mängder bakterier sprids i hav och sjöar.

Hitta tömningsstationer i hamnkartan

Via Transportstyrelsens hamnkarta får du uppdaterad information om var du hittar tömningsstationer för fritidsbåtar och andra serviceanläggningar samt mer information kring toalettavfall från fritidsbåtar. Använd annan webbläsare än Internet Explorer för att komma åt kartan på länken nedan.

Tömningsstationer som ägs av Norrtälje kommun

Följande tömningsstationer som visas i hamnkartan ägs av Norrtälje kommun:

  • Singösundet
  • Arholma, Österhamn
  • Stora Högskär
  • Blidö Bromskär
  • Megelskär, Rödlöga

Önskar du göra en felanmälan eller har frågor kring dessa är du välkommen att höra av dig till Norrtälje kommuns Kontaktcenter, 0176 – 710 00.

Senast ändrad: 16 juni 2022