Tidplan för VA-utbyggnaden i Åkerö

Här hittar du övergripande tidplan för vad som händer i projektet.

Preliminär tidplan, veckor

 • Under slutet av maj och första halvan av juni 2024 etablerar sig entreprenören Karlssons Schakt & Transport i Åkerö.
 • 25 t o m 27, 2024 – mindre arbeten. Mer info kommer.
 • 28 t o m 31, 2024 – Semesteruppehåll i arbetena
 • 32 t o m 37, 2024 – arbeten längs med Nybygårdsvägen
 • 32 t o m 40, 2024 – arbeten längs med Åkeröstigen
 • 36 t o m 43, 2024 – arbeten längs med Norbergsvägen
 • 41 t o m 48, 2024 – arbeten längs med Åkerö byväg östra
 • 48, 2024 t o m 18, 2025 – arbeten längs med Skäretvägen
 • Mer info kommer om vägar som inte nämnts ovan
 • Produktionstiden för fullt utbyggt VA-system för vatten och spillvatten i Åkerö beräknas vara 18-24 månader från att arbetena påbörjas. Detta innebär att entreprenaden i sin helhet kan vara klar tidigast år 2025.
 • Förmedling av förbindelsepunkter och anslutning till den allmänna VA-anläggningen kommer att ske vartefter att ledningsnätet byggs. 30-40 fastigheter åt gången kan komma att anslutas och det innebär att anslutning kommer att ske vid olika tidpunkter för olika fastigheter.
Senast ändrad: 05 juni 2024