Extra latrinhämtning

Önskar du få fler latrinkärl hämtade än de antal som ingår i ditt abonnemang kan du beställa extra latrinhämtning. Här beskrivs hur du beställer och vad det kostar.

För beställning

Du beställer extra latrinhämtning enkelt genom att logga in på Dina sidor.

Vid skärgårdshämtning

Har du latrinhämtning under sommarhalvåret får du lämna max två kärl i samband med din ordinarie sophämtning. Önskar du lämna fler kärl vid något tillfälle kan du beställa hämtning av extra kärl. Extra kärl hämtas endast vid en ordinarie sophämtning.

Kostnad: 1 160 kronor per extra kärl.

Vid fastlandshämtning

Extra kärl vid nästa ordinarie hämttillfälle
Vill du få fler kärl hämtade vid nästa ordinarie hämtning än de antal som ingår vid varje hämttillfälle i ditt abonnemang, se nedan, kan du beställa hämtning av extra kärl.

Vid hämtning under sommarhalvåret ingår max två kärl vid varje hämttillfälle.
Vid hämtning året om ingår ett kärl vid varje hämttillfälle.

Kostnad: 890 kronor per extra kärl.

Extra kärl inom 5 vardagar
Du kan även beställa hämtning av extra kärl att hämtas inom 5 vardagar.

Kostnad: 890 kronor per extra kärl plus 400 kronor i framkörningsavgift per hämtning och kund.

Senast ändrad: 03 januari 2024