Förändring på fastighet med kommunalt vatten och avlopp

Om vissa förändringar sker på din fastighet kan det innebära att du behöver betala en tilläggsavgift. På den här sidan kan du läsa mer om vilka förändringar du behöver meddela till oss.

Om du är ansluten inom verksamhetsområde för kommunalt VA

Om någon av nedanstående förändringar sker på din fastighet ska du snarast meddela detta till oss då ändringarna kan innebära att du behöver betala en tilläggsavgift.

  • Utökad tomtyta
  • Nytt antal bostadslägenheter
  • Ändrad användning av befintlig byggnad·
  • Ny eller tillbyggnad av verksamhet
  • Förändring av verksamhet

Du meddelar förändringen genom att lämna in en servisanmälan för anslutning eller förändring.

Om du är ansluten via en VA-samfällighet

Om någon av nedanstående förändringar sker på din fastighet ska du snarast meddela detta till din VA-samfällighet. Din förändring kan nämligen innebära att föreningen behöver betala en tilläggsavgift till oss, eller att VA-taxan påverkas på annat sätt.

  • Nyanslutning av fastighet
  • Nytt antal bostadslägenheter
  • Ändrad användning av befintlig byggnad
  • Ny eller tillbyggnad av verksamhet
  • Förändring av verksamhet
Senast ändrad: 13 juni 2024