Förändring på fastighet med kommunalt vatten och avlopp

Du behöver meddela vissa förändringar på din fastighet. Om vissa förändringar sker på din fastighet kan det innebära att du behöver betala en tilläggsavgift. På den här sidan kan du läsa mer om vilka förändringar det är du behöver meddela.

Om du är ansluten inom verksamhetsområde för kommunalt VA

Om någon av nedanstående förändringar sker på din fastighet ska du snarast meddela detta till oss då ändringarna kan innebära att du behöver betala en tilläggsavgift.

Här hittar du en blankett för att meddela förändringar i din fastighet

  • Utökad tomtyta
  • Nytt antal bostadslägenheter
  • Ändrad användning av befintlig byggnad·
  • Ny eller tillbyggnad av verksamhet
  • Förändring av verksamhet

Om du är ansluten via en VA-samfällighet

Om någon av nedanstående förändringar sker på din fastighet ska du snarast meddela detta till din VA-samfällighet. Din förändring kan nämligen innebära att föreningen behöver betala en tilläggsavgift till oss, eller att va-taxan påverkas på annat sätt.

  • Nyanslutning av fastighet
  • Nytt antal bostadslägenheter
  • Ändrad användning av befintlig byggnad
  • Ny eller tillbyggnad av verksamhet
  • Förändring av verksamhet
Senast ändrad: 11 maj 2022