Återvinningsstationer för förpackningar och returpapper

Genom att återvinna dina förpackningar och tidningar/returpapper bidrar du till ett bättre klimat då dessa material återvinns till nya produkter. Här beskrivs hur både privatpersoner och verksamheter återvinner materialet.

Vad omvandlas ditt avfall till?

Vad blir av din utlästa tidning, kan konservburkar bli till en bro och kommer ytskiktet på en gipsskiva från ett mjölkpaket?

Sorteringsguide

Förpackningar av papper, plast, glas, metall samt tidningar/returpapper ska inte slängas i soppåsen utan är material som alla behöver lämna för återvinning till nya produkter. Ta gärna hjälp av Förpackningsinsamlingens (FTI) sorteringsguide om du är osäker på hur ditt material ska sorteras.

Hushåll

Hushåll lämnar förpackningar och tidningar/returpapper på en återvinningsstation. Där kan även behållare för batterier och textilier finnas.

Flerbostadshus – bostadsrättsföreningar

Bostadsrättsföreningar och fastighetsägare kan ordna egen insamling för de boende genom att inrätta källsortering på den egna fastigheten. För hämtning av förpackningsmaterialet kan avtal tecknas med en avfallsentreprenör.

Företagare – verksamheter

Företagare har även skyldighet att sortera ut sin verksamhets förpackningar och tidningar/papper och lämna för återvinning. Då återvinningsstationer endast är till för hushåll anlitar du som företag en avfallsentreprenör. Visst förpackningsmaterial kan lämnas kostnadsfritt på någon av FTI:s mottagningspunkter.

Ansvar för återvinningsstationerna

Förpackningsinsamlingen (FTI) ansvarar helt för återvinningsstationerna i Norrtälje kommun. Norrtälje Vatten och Avfall eller Norrtälje kommun ansvarar inte för antal och placering av stationer, skötsel eller att tömma behållare. Har du synpunkter eller vill anmäla fulla behållare tar du kontakt med FTI.

Om en behållare är full är du välkommen att återkomma vid ett annat tillfälle eller sök upp en annan station. På FTI:s webbplats hittar du samtliga stationer och tidpunkter för när behållarna senast tömdes och stationen städades.

Senast ändrad: 09 januari 2023