Återvinningsstationer för förpackningar och tidningar/returpapper

Genom att återvinna dina förpackningar och tidningar/returpapper bidrar du till ett bättre klimat då dessa material återvinns till nya produkter. Här beskrivs hur både privatpersoner och verksamheter återvinner materialet.

Nyhet – Sveriges kommuner tar över återvinningsstationerna

Informationen på sidan gäller fram till den 31 december 2023. Därefter gäller nya regler kring förpackningsinsamlingen i Sverige och sidan kommer att uppdateras med ny information.

Läs mer om de nya reglerna kring förpackningsinsamlingen

Vad omvandlas ditt avfall till?

Vad blir av din utlästa tidning, kan konservburkar bli till en bro och kommer ytskiktet på en gipsskiva från ett mjölkpaket?

Sorteringsguide

Förpackningar av papper/kartong, plast, färgat och ofärgat glas och metall samt tidningar/returpapper ska inte slängas i soppåsen utan är material som alla ska lämna för återvinning till nya produkter. Ta gärna hjälp av Förpackningsinsamlingens (FTI) sorteringsguide om du är osäker på hur ditt material ska sorteras.

Hushåll

Hushåll lämnar förpackningar och tidningar/returpapper på en återvinningsstation. Där kan även behållare för batterier och textilier finnas.

Flerbostadshus – bostadsrättsföreningar

Bostadsrättsföreningar och fastighetsägare kan ordna egen insamling för de boende genom att anordna källsortering inom den egna fastigheten. För hämtning av förpackningsavfallet kan avtal tecknas med en avfallsentreprenör. Från och med 1 januari 2024 får endast en entreprenör som vi på Norrtälje Vatten och Avfall har godkänt anlitas för att samla in förpackningsavfall.

Här kan du läsa mer om de nya reglerna som träder i kraft 1 januari 2024.

Företagare – verksamheter

Företagare har även skyldighet att sortera ut sin verksamhets förpackningsavfall och tidningar/returpapper och lämna för återvinning. Då återvinningsstationer endast är till för hushåll behöver du som företagare anlita en avfallsentreprenör. Visst förpackningsavfall kan lämnas kostnadsfritt på någon av FTI:s mottagningspunkter.

Här kan du läsa mer om de nya reglerna som träder i kraft 1 januari 2024.

Ansvar för återvinningsstationerna året ut

Förpackningsinsamlingen (FTI) ansvarar helt för återvinningsstationerna i Norrtälje kommun fram till den 31 december 2023. Har du synpunkter eller vill göra en felanmälan som exempelvis fulla behållare kontakt du därför dem fram till dess, se länk nedan.

Från och med 1 januari 2024 tar vi på Norrtälje Vatten och Avfall över ansvaret för kommunens samtliga återvinningsstationer. Då är det till oss du gör din felanmälan och lämnar eventuella synpunkter. Information hur du går tillväga kommer att finnas här på sidan och på respektive återvinningsstation.

Här kan du läsa mer om de nya reglerna som träder i kraft 1 januari 2024.

Senast ändrad: 04 september 2023