Återvinningsstationer för förpackningar och tidningar/returpapper

Genom att återvinna dina förpackningar och tidningar/returpapper bidrar du till ett bättre klimat då de kan återvinnas till nya produkter. Här beskrivs hur du kan återvinna.
En pojke som lämnar förpackningar på en återvinningsstation

Från 1 januari 2024 är det vi på Norrtälje Vatten och Avfall som äger och sköter kommunens återvinningsstationer. Stationerna är avsedda för hushållens återvinning, hur verksamheter kan återvinna beskrivs längre ner.

Hitta eller felanmäl återvinningsstation

Var återvinningsstationer finns, vad du kan lämna på en station, när behållare töms och stationer städas hittar du på länken nedan. Där kan du även göra en felanmälan om en station behöver städas eller har behållare som behöver tömmas. Sök upp aktuell station och gör din felanmälan. Tack för hjälpen!

Sorteringsguide

Är du osäker på hur en förpackning ska sorteras – ta gärna hjälp av sorteringsguiden som vi har i samarbete med Sopor.nu. Som en liten extra hjälp i ditt sorterande kan du ladda ner Sorteringsbladet.

Hur hushåll kan återvinna

Hushåll kan lämna förpackningar av papper/kartong, plast, färgat- och ofärgat glas och metall samt tidningar/returpapper på en återvinningsstation. Där kan även behållare för batterier och textilier finnas. Det är inte tillåtet att dumpa/lämna annat avfall på återvinningsstationer än vad det finns avsedda behållare för. Är en behållare full ber vi dig vänligen besöka en annan station eller återkomma när behållaren har tömts.

Hur verksamheter kan återvinna

Verksamheter har även ett ansvar att se till att verksamhetens förpackningar och tidningar/returpapper lämnas för återvinning. På länken ger Näringslivets Producentansvar olika alternativ hur verksamheter kan återvinna då återvinningsstationer är till för hushållens återvinning.

Kan konservburkar bli till en bro?

Vad som händer med ditt avfall när du återvinner det samt spännande och lärorikt undervisningsmaterial om avfallshantering hittar du på länken.

Senast ändrad: 12 april 2024