Sopsugen i Norrtälje Hamn

I Norrtälje Hamn samlas restavfall och matavfall in genom ett miljösmart och hygieniskt sopsugsystem. Här beskrivs hur du som bor eller har verksamhet i Norrtälje Hamn använder sopsugen och hanterar övrigt avfall på rätt sätt.    

Om sopsugen och vem som svarar på frågor

Sopsugen har inkast för restavfall och matavfall i samtliga kvarter i Norrtälje Hamn. Avfall som lämnas i inkasten sugs iväg genom rör i marken till olika containrar i en sopsugterminal. Som boende eller företagare får du en RFID-bricka som låser upp de inkast du har behörighet till. Har du frågor om RFID-brickan eller avfallshanteringen kontaktar du fastighetsägaren, bostadsrättsföreningen eller hyresvärden.

Felanmälan

Felanmälan av sopsugsystemet kan göras till support@logiwaste.se
Var vänlig och ange i anmälan:

 • ID-märkningen på inkastet (framgår på inkastets framsida).
 • Dina kontaktuppgifter, ifall vi behöver kontakta dig för mer information.
 • En beskrivning av vad som är fel, bifoga gärna ett foto på felet.

Om du har verksamhet i Norrtälje Hamn

Här beskrivs hur verksamheter i Norrtälje Hamn använder sopsugen

Om du bor i Norrtälje Hamn

Nedan beskrivs hur du som bor i Norrtälje Hamn använder sopsugen på rätt sätt. Beskrivningen finns även sammanställd i PDF-dokumentet på länken.

Till dig som bor i Norrtälje Hamn

Du lägger RFID-brickan mot inkastets läsare och inkastluckan låses upp. Om den inte låses upp har du inte behörighet att nyttja det aktuella inkastet. Du ska då inte försöka tvinga upp luckan som då kan skadas. Om röd lampa lyser är inkastet fullt och luckan går inte att öppna.

Rätt avfall i rätt inkast

Med ett sopsugsystem är det extra viktigt att avfallet förpackas rätt och håller de mått/volym respektive inkast är anpassat för. Om avfall hanteras felaktigt kan det generera driftstopp med servicekostnader vilka faktureras din bostadsrättsförening/hyresvärd. Det är därför viktigt att alla använder sopsugen på rätt sätt.

Inkast för restavfall

 • Endast restavfall i soppåse får lämnas i inkastet.
 • Påsen får rymma max 25 liter (som en bärkasse).
 • Fylld påse får vara max 40 centimeter i diameter.
 • Påsen ska vara hopknuten med dubbelknut.
 • Löst avfall får inte lämnas i inkastet.
 • Lämna en påse i taget, stäng luckan så påsen ramlar ner innan nästa påse lämnas.
 • Påse större än inkastets öppning får inte pressas in (kan orsaka stopp i systemet).
 • Observera längre ner på sidan vad som inte ska läggas i soppåsen.

Här beskrivs vad som är restavfall

Inkast för matavfall

Utsortering av allt matavfall är obligatoriskt för alla. Matavfallet blir till biogas och biogödsel.

 • Endast matavfall i avsedda papperspåsar får lämnas i inkastet.
 • Avsedda matavfallspåsar av papper hämtas kostnadsfritt i flertal matbutiker. Kostnaden för påsarna är inkluderade i din hyra/avgift.
 • Plastpåsar, komposterbara biopåsar eller majsstärkelsepåsar får inte lämnas i inkastet.
 • Påsen ska vara ordentligt stängd.
 • Lämna en påse i taget, stäng luckan så påsen ramlar ner innan nästa påse lämnas.
 • Undvik dubbla påsar som standard, det är inte nödvändigt. Följ våra sorteringstips!

Här finns våra sorteringstips

Här beskrivs vad du får lägga i matavfallspåsen

Vad som inte hör hemma i soppåsen

Sopsugen är endast avsedd för restavfall och matavfall. Övrigt avfall är alla skyldiga att lämna på anvisad plats för återvinning eller omhändertagande på ett miljöriktigt sätt.

Förpackningar av papper, glas, plast, metall och tidningar/returpapper är inte restavfall utan material som alla är skyldiga att lämna för återvinning. Materialet kan lämnas på en återvinningsstation, se länk nedan. Tänk på att förpackning för hämtmat, vinboxar, pizzakartong och andra kartonger är förpackningsmaterial som ska återvinnas.

Grovavfall, elavfall, farligt avfall, batterier, ljuskällor, textilier, porslin, överblivet matfett med flera avfall kan lämnas kostnadsfritt för hushåll på våra återvinningscentraler, se länk nedan.

Senast ändrad: 03 januari 2024