Lyhyesti meistä – NVAA på finska

Norrtäljen Vesi- ja Jätehuolto tuottaa päivittäin palveluja ja tuotteita liittyen vesihuoltoon, jätevesihuoltoon, jätteiden käsittelyyn sekä kierrätykseen. Luomme myös edellytykset paikkakunnalle kasvaa ja kehittyä kestävällä ja ympäristöystävällisellä tavalla.

Työskentelemme jatkuvasti helpottaaksemme asiakkaidemme arkea ja parantaaksemme heidän elämänlaatuaan. Puhdistamme Mälaren ja Erkenin veden niin, että hanassa olisi raikasta vettä juotavaksi ja ruoanlaittoon. Urakoitsijamme kerää talousjätteet ja ruokajätteet, ja kierrätyskeskukset ovat valmiina, kun vanhat huonekalut ovat loppuun kuluneet, tässä muutama esimerkki. Kun ongelmia ilmenee, on asiakaspalvelumme valmiina auttamaan.

Vesi, jätevedet, jätteet ja kierrätys ovat tärkeitä osia yhteiskunnan rakentamisessa. Toimivat jätevedenpuhdistamot ja vesijohdot ovat edellytys sille, että Norrtäljen kunta voi kasvaa ja kehittyä. Luomme projekteja, jotka tähtäävät kauas tulevaisuuteen. Tämän vuoksi on erittäin tärkeätä, että kaikki suunnittelu perustuu kestävään kehitykseen. Meidän on pidettävä huolta planeetastamme, taloudestamme ja toisistamme. Niin täällä ja nyt, kuin tulevaisuudessakin.

Tämän tekevät mahdolliseksi asiakkaamme ja Norrtäljen kunnan asukkaat.

Norrtäljen Vesi- ja Jätehuolto Oy:ssä työskentelee noin 120 henkilöä. Kunnan vesi- ja jätehuolto siirtyivät tälle osakeyhtiölle 1. maaliskuuta 2021. Osakeyhtiön omistaa kokonaan Norrtäljen kunta samalla tavalla kuin kunta omistaa tytäryhtiöt Norrtelje Energi, Roslagsbostäder ja Campus Roslagen.

Norrtäljen Vesi- ja Jätehuolto Oy sopii hyvin kunnanvaltuuston visioon ”Globaalista- elämäntavasta”.

Senast ändrad: 26 augusti 2022