Flerbostadshus – Fastigheten har redan fastighetsnära insamling

Om din fastighet/bostadsrättsförening redan har fastighetsnära insamling (egen ordnad källsortering) kommer det ske vissa förändringar vid årsskiftet 2023/2024. Här hittar du mer information om vad det innebär.

Vi uppdaterar sidan så snart vi vet mer – kika gärna in igen längre fram.

Detaljerad information kommer att skickas ut

Under hösten 2023 kommer vi att skicka information till er hyresvärdar/bostadsrättsföreningar som redan har fastighetsnära insamling (egen ordnad källsortering). Ni får då all information ni behöver inför förändringen 2023/2024.

Ni behöver välja en godkänd entreprenör

Från och med 1 januari 2024 är det endast insamlingsentreprenörer som vi på Norrtälje Vatten och Avfall har godkänt som får anlitas för kommunal insamling av förpackningar av kartong/papper, plast, färgat och ofärgat glas samt metall.

Under hösten 2023 hittar ni godkända entreprenörer här på sidan. Är er nuvarande entreprenör bland de godkända kan ni såklart fortsätta använda den, i annat fall behöver ni byta entreprenör. Tänk på att kolla om avgiften ändras inför årsskiftet. Varje entreprenör sätter sin egen prislista, den begränsas dock av en maxtaxa som beslutas av Norrtälje kommun.

Ni kontaktar själva en godkänd entreprenör och beställer ert abonnemang på insamling av förpackningar från och med 2024, entreprenören fakturerar er för abonnemanget. Därefter har ni kontakt direkt med entreprenören kring ert abonnemang och deras tjänster.

Behållare för förpackningsavfallet och anslag

Förpackningsavfallet kommer att samlas in i separata kärl. Antal och storlek efter behov kommer ni överens om med den entreprenör ni anlitar. Anslag till avfallsutrymmen/miljörum för de olika förpackningsavfallen kommer ni framöver att kunna ladda ner här från sidan.

Sorteringspremie från Norrtälje Vatten och Avfall

Fastighetsägare/bostadsrättsförening med fastighetsnära insamling kommer att få en sorteringspremie utbetalt från oss i efterhand, beloppet är ännu ej bestämt. Ni kommer därför behöva meddela oss vald entreprenör, antal lägenheter och samlokaliserade verksamheter som nyttjar den fastighetsnära insamlingen för att få rätt sorteringspremie. Anvisningar får ni i den information vi skickar ut under hösten 2023.

Samlokaliserad verksamhet

En samlokaliserad verksamhet kan exempelvis vara ett företag som frisör eller restaurang som bedriver verksamhet i nära anslutning till hushållen i flerbostadshus och som delar avfallsbehållare eller andra avfallsanordningar med hushållen i fastigheten.

Verksamheter som redan är samlokaliserade med hushåll kan efter överenskommelse med fastighetsägaren/bostadsrättsföreningen fortsätta få hämtat fastighetsnära tillsammans med hushållen.

Samlokaliserade verksamheter som tillkommer efter första januari 2024 behöver göra en anmälan till oss om önskad kommunal insamling för att ni ska få rätt sorteringspremie. Anvisningar hur de går till väga får ni i den information vi skickar ut under hösten 2023. 

Insamlingsplats för förpackningar

Platsen för insamling av förpackningar ska vara i eller vid fastigheten där matavfall och restavfall hämtas. I samråd med oss kan en annan placering godkännas. Fastighetsägare/bostadsrättsförening ansvarar för att platsen har tillräckligt utrymme för de olika avfallen och bekostar eventuell ny- eller ombyggnad. Hur ett avfallsutrymme bör utformas och placeras beskrivs i Avfall Sveriges handbok för avfallsutrymmen.

Skrymmande förpackningsavfall

Från 2027 kommer hushåll och samlokaliserade verksamheter, som valt kommunal insamling, kostnadsfritt kunna nyttja kommunens kommande insamlingsplatser för skrymmande förpackningsavfall av kartong och plast. Där kan även insamling av tidningar/returpapper finnas. Insamlingsplatserna blir mest troligt på de i dag befintliga återvinningsstationerna. 

Matavfallssortering obligatoriskt från 1 januari 2024

Har ni ännu inte infört matavfallssortering blir det obligatoriskt från och med första januari 2024 varför utrymme även behöver finnas för matavfallet. Matavfall och restavfall ska hämtas på samma ställe. Ni som i dag inte har matavfallssortering kommer under hösten få mer information. Önskar ni bli kontaktade för att diskutera hur insamlingen ska lösas för er fastighet – mejla fastighetsbeteckning och adress samt namn, e-postadress och telefonnummer till den vi kan kontakta. Mejla till: matavfall@nvaa.se

Senast ändrad: 07 juli 2023