Flerbostadshus – Fastigheten har redan fastighetsnära insamling av förpackningar

För flerbostadshus som redan har fastighetsnära insamling (egen ordnad källsortering) kommer vissa förändringar att ske vid årsskiftet 2023/2024. Här beskrivs förändringarna och vad som behöver göras.
Ikoner som visar olika förpackningar.

Ni behöver anlita en godkänd entreprenör

Från och med 1 januari 2024 är det endast nedan entreprenörer som vi på Norrtälje Vatten och Avfall har godkänt som får anlitas för hämtning av förpackningsavfall från flerbostadshus i Norrtälje kommun. Det förpackningsavfall som avses är förpackningar av papper, plast, metall samt färgat och ofärgat glas.

Våra godkända entreprenörer

Följande entreprenörer är godkända av oss. Tillkommer fler framöver kompletterar vi med företagen och deras kontaktuppgifter. Entreprenörerna har sin egen prislista för hämtning, för prisuppgifter kontaktar du respektive entreprenör. Deras prislista begränsas av en maxtaxa som beslutas av kommunfullmäktige.

Avfallskonsulten
E-post: info@avfallskonsulten.se
Telefon: 08 – 684 278 88

PreZero
E-post: uppland.se@prezero.com
Telefon: 018 – 56 75 30

Ragn-Sells
E-post: kundservice3@ragnsells.com
Telefon: 0771 – 88 88 88

Ni tecknar avtal med en entreprenör

Ni kontaktar själva en av ovan entreprenörer och tecknar ett avtal för hämtning från och med 1 januari 2024. Därefter har ni kontakt direkt med entreprenören kring ert abonnemang för hämtning och deras eventuella tilläggstjänster. Ni betalar fakturan från entreprenören som vanligt.

Är er nuvarande entreprenör bland de ovan godkända kan ni såklart fortsätta använda den, tänk på att kolla om avgiften ändras inför årsskiftet. Är er befintliga entreprenör inte en av de godkända behöver ni säga upp befintligt avtal och teckna nytt med godkänd entreprenör.

Anmäl för att få en sorteringspremie

När ni har ett färdigt avtal med en entreprenör behöver ni anmäla det till oss för att få en sorteringspremie i form av avdrag på er avfallsfaktura. Sorteringspremien är enligt 2024 års taxa 100 kronor per lägenhet/samlokaliserad verksamhet och år.

I anmälan nedan ska ni bland annat ange antal lägenheter och samlokaliserade verksamheter samt bifoga avtalet med entreprenören.

Om samlokaliserad verksamhet

En samlokaliserad verksamhet kan exempelvis vara en frisörsalong eller restaurang som bedriver verksamhet i nära anslutning till hushållen i flerbostadshus och som delar avfallsutrymme/avfallsbehållare med hushållen. Verksamheter som är samlokaliserade med hushåll kan efter överenskommelse med fastighetsägaren/bostadsrättsföreningen fortsätta få hämtat fastighetsnära tillsammans med hushållen.

Förändring i antal

Sker förändringar i antal lägenheter/samlokaliserade verksamheter efter att ni har lämnat in er anmälan – meddela oss gärna detta så att ni får rätt sorteringspremie.

Insamlingsplats för förpackningar

Platsen för insamling av förpackningar ska vara i eller vid fastigheten där matavfall och restavfall hämtas. I samråd med oss kan en annan placering godkännas. Fastighetsägare/bostadsrättsförening ansvarar för att platsen har tillräckligt utrymme för de olika avfallen och bekostar eventuell ny- eller ombyggnad. Hur ett avfallsutrymme bör utformas och placeras beskrivs i Avfall Sveriges handbok för avfallsutrymmen. Handboken är uppdaterad under 2023. Ta gärna del av Avfalls Sveriges rapport om hur miljörum/avfallsutrymmen kan utformas för att åstadkomma bättre sortering av förpackningar och matavfall i flerbostadshus.

Skrymmande förpackningar och övrigt utsorterat

Övrigt utsorterat avfall och skrymmande förpackningar lämnas fortsatt på återvinningsstationer och återvinningscentraler. Den entreprenör ni anlitar kan även erbjuda andra tjänster utöver förpackningsinsamlingen, som till exempel hämtning av matfett, tidningar/returpapper, elavfall och textil. Ni kommer själva överens med entreprenören vilken eventuell extra tjänst ni önskar beställa.

Skylta upp med det nya skyltsystemet

Ett nytt skyltsystem för avfallssortering finns sedan 2020 och används redan i de flesta kommuner och på sikt även på förpackningsmaterial. Vi rekommenderar att ni använder de nya skyltarna i ert miljörum/soprum för att göra det enkelt för alla att sortera rätt.

Gör det lätt att sortera rätt

Har ni en egen hemsida för era hyresgäster/medlemmar vill vi tipsa om att, som ett komplement till er egen information, gärna länka till våra sidor om avfall och återvinning.

Senast ändrad: 12 juni 2024