Container för grovavfall för flerbostadshus och verksamheter

Flerbostadshus och verksamheter med fastlandshämtning kan mot avgift beställa tillfällig container för insamling av grovavfall.

Hyra av container

En lastväxlarcontainer på 22 kubikmeter kan i mån av tillgänglighet beställas från oss för insamling av grovavfall. I samband med beställningen går det även att beställa ett (1) kärl på 660 liter för el-avfall och behållare för ljuskällor/batterier som ingår i avgiften.

Tänk på! byggavfall, bildäck, farligt avfall och el-avfall räknas inte som grovavfall.

Du beställer container via vår Kundservice.

Avgifter

  • 4 380 kronor för utställning, tömning och behållare under ett dygn.
  • 2 980 kronor tillkommer för osorterat avfall vid eventuell felsortering.
  • 750 kronor per extra uppsättning el-avfallskärl och behållare för ljuskällor/batterier än den som ingår i containerhyran ovan.
Senast ändrad: 03 januari 2024