Tidplan för VA-utbyggnaden i Västanvik

Här hittar du information om de olika etapperna och övergripande tidplaner för vad som händer i projektet.

Tidplan

  • Dala Bygg & Betongteknik AB påbörjade under februari 2021 arbetet med att bygga ledningsnätet. Entreprenören har haft informationsmöten för de olika etapperna och protokoll från mötena hittar du här: Västanvik – bakgrund och information
  • Byggnationerna har pågått under c:a 2,5 år och slutfördes i slutet av augusti 2023. Slutbesiktning av arbetena har utförts med godkänt resultat. Även de vattenprover som har tagits har blivit godkända.
  • Ett informationsbrev om hur överlämningen av förbindelsepunkter samt anslutningen till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet går till, har sänts ut till fastighetsägarna i början av september. Brevet går att ta del av via denna länk: Västanvik – bakgrund och information
Senast ändrad: 02 januari 2024