Tidplan för VA-utbyggnaden i Västanvik

Här hittar du övergripande tidplaner för vad som händer i projektet och preliminära tidplaner för de etapper som entreprenören arbetar i

Tidplan

  • Dala Bygg & Betongteknik AB påbörjade under februari 2021 arbetet med att bygga ledningsnätet. Entreprenören kommer att ha löpande informationsmöten och det andra, för boende i etapp 2, hölls via Teams den 9 juni. Tidplaner för de olika etapperna finns längre ned på sidan. Observera dock att de är preliminära och kan förändras beroende på markbeskaffenheten där man schaktar.
  • För vissa delar av Västanvikområdet pågår fortfarande den lantmäteriförrättning som startade under hösten 2020 (och som blev försenad på grund av rådande Coronapandemi).
  • Byggnationerna kommer att pågå under c:a 2,5 år.
  • Efter att byggnationerna är klara inom hela området upprättas förbindelsepunkterna och det är då fastighetsägarna betalar anläggningsavgiften.
Senast ändrad: 20 maj 2022