Tidplan för VA-utbyggnaden i Västanvik

Här hittar du övergripande tidplaner för vad som händer i projektet och preliminära tidplaner för de etapper som entreprenören arbetar i

Tidplan

  • Dala Bygg & Betongteknik AB påbörjade under februari 2021 arbetet med att bygga ledningsnätet. Entreprenören har haft informationsmöten inför start i de olika etapperna och det senaste, för etapp 3, hölls via Teams den 16 februari 2022. Tidplaner för de olika etapperna finns längre ned på sidan. Observera dock att de är preliminära och kan förändras beroende på markbeskaffenheten där man schaktar.
  • För vissa delar av Västanvikområdet pågår fortfarande den lantmäteriförrättning som startade under hösten 2020 (och som blev försenad på grund av rådande Coronapandemi).
  • Byggnationerna kommer att pågå under c:a 2,5 år.
  • Efter att byggnationerna är klara inom hela området upprättas förbindelsepunkterna och det är då fastighetsägarna betalar anläggningsavgiften.
Senast ändrad: 28 oktober 2022