Tidplan för VA-utbyggnaden i Västanvik

Här hittar du information om de olika etapperna och övergripande tidplaner för vad som händer i projektet.

Tidplan

  • Dala Bygg & Betongteknik AB påbörjade under februari 2021 arbetet med att bygga ledningsnätet. Entreprenören har haft informationsmöten inför start i de olika etapperna och det senaste, för etapp 3, hölls via Teams den 16 februari 2022. Protokoll från informationsmötena hittar du här: Västanvik – bakgrund och information
  • Byggnationerna kommer att pågå under c:a 2,5 år
  • I  dagsläget är överlämning av förbindelsepunkterna inom etapperna 1, 2 och 3 planerad att göras under andra halvåret 2023. Överlämning av förbindelsepunkter längs Östra Gillbergavägen (etapp 4) kan komma något senare. Mer information om vilka fastigheter som överlämnas vid respektive tidpunkt kommer att skickas ut under våren.
  • Ett informationsbrev om hur överlämningen av förbindelsepunkter samt anslutningen till det kommunala vatten- och avloppsnätet går till har sänts ut till fastighetsägare under februari 2023.
Senast ändrad: 31 mars 2023